جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

آموزش اقدامات ناظر عمران در ابتدای پذیرش نظارت ساختمان

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس محسن انتظاری
نام فایل:civil1525

مهندس محسن انتظاری

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

بر خلاف تصور عامه حتی قبل از آغاز عملیات ساختمانی مهندس ناظر عمران بایستی یک سری از اقدامات مهم و کلیدی را انجام دهد. انجام این اقدامات در ابتدای پذیرش نظارت ساختمان تا حد زیادی مسیر نظارت ساختمان را تا انتهای کار هموار خواهد نمود و بسیاری از مخاطرات و مشکلات مسئولیتی را از دوش مهندس ناظر مکانیک برخواهد داشت. از جمله این اقدامات کنترل نقشه های ارایه شده توسط محاسب ، پیگیری حضور مسئول HSE در ساختمان، پیگیری بکارگیری مجری ساختمان ذیصلاح و همچنین انعقاد بیمه مسئولیت مهندسی با آگاهی نسبت به بندهای کلیدی آن می باشد.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین عمران ناظر و محاسب سازمان نظام مهندسی

دانشجویان رشته مهندسی عمران

فهرست مطالب

◄ الزام تنظیم قرار داد نظارت و بررسی یک نمونه قرارداد نظارت
◄ نحوه بررسی و کنترل نقشه های ارایه شده توسط محاسب توسط ناظر عمران
◄ نحوه اعمال مقرارت ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست در کارگاه ساختمانی
◄ نحوه پیگیری بکارگیری مجری ساختمان ذیصلاح جهت اجرای عملیات ساختمانی
◄ آشنایی با بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید