جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

آموزش اقدامات ناظر معماری در خاتمه عملیات ساختمانی

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس محسن انتظاری
نام فایل:gme1940

مهندس محسن انتظاری

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

قطعا مرحله صدور پایانکار توسط ناظر در خاتمه عملیات ساختمانی حساس ترین بخش از اقدامات ناظر معماری بوده و باید با اطلاع کامل از تمام جزییات لازم در این مرحله صورت پذیرد. بسیاری از اقدامات ناظر معماری در انتهای عملیات ساختمانی جنبه پیگیری داشته و بر اساس مقررات ملی الزامی به انجام این موارد توسط خود ناظر نیست. از جمله پیگیری انجام آزمایش ها و تست های قبل از بهره برداری و همچنین تهیه نقشه های ازبیلت ساختمان ساختمان. در این فصل سعی شده تا با جزییات اقدامات ناظر معماری پس از اتمام عملیات ساختمانی آشنا شویم.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین معمار ناظر و طراح سازمان نظام مهندسی

دانشجویان رشته معماری

فهرست مطالب

◄ بررسی صدور یا عدم صدور پایانکار توسط ناظر معماریدر صورت گزارش نمودن تخلفات ساختمانی
◄ بررسی وظیفه ناظر معماری در صورت بهره برداری از ساختمان قبل از صدور پایانکار
◄ بررسی وظیفه ناظر معماری در خصوص آزمایش ها و تست های قبل از بهره برداری
◄ بررسی وظیفه ناظر معماری در خصوص  پیگیری تهیه نقشه های ازبیلت

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید