جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

آموزش اقدامات ناظر معماری در طول اجرای عملیات ساختمان

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس محسن انتظاری
نام فایل:gme1930

مهندس محسن انتظاری

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

لازمه اینکه مهندس ناظر معماری در طول اجرای عملیات ساختمانی اقدامات صحیح و سنجیده ای داشته باشد داشتن اطلاعات کافی در خصوص نحوه برخورد با انواع مختلف تخلفات است. قطعا علاوه بر تخلفات مربوط به عدم اجرای ساختمان بر اساس مقررات ملی تخلفات دیگری از جمله تغییر در نقشه معماری ساختمان و همچنین تخلفات مربوط به ضوابط ایمنی کارگاه باید مورد توجه ناظر معماری بوده و به موقع اقدامات لازم متناسب با هر نوع تخلف صورت پذیرد. علاوه بر این در حین اجرای عملیات ساختمانی ناظر معماری بایستی یک دید دقیق از وظایف عمومی و اختصاصی خود داشته باشد تا بتواند اقدامات لازم و به موقع را انجام دهد. در این فصل سعی شده علاوه بر پرداختن به مسایل فوق اطلاعات کاملی در خصوص ابهامات مهندسین معماری در مسایلی که معمولا در حین اجرای عملیات ساختمانی رخ می دهد ارایه شود.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین معمار ناظر و طراح سازمان نظام مهندسی

دانشجویان رشته معماری

فهرست مطالب

◄ دسته بندی مواد انواع تخلفات ساختمانی و تشریح وظایف ناظر معماری در مقابل هریک از این تخلفات
◄ معرفی وظایف عمومی ناظران ساختمان در حین انجام عملیات ساختمانی
◄ معرفی وظایف اختصاصی ناظران معماری در حین انجام عملیات ساختمانی
◄ بررسی وظیفه آموزش و ارائه دستورکار ناظر معماری حین اجرای عملیات ساختمانی بر اساس مقررات
◄ بررسی وظیفه ناظر معماری در هنگام توقف عملیات ساختمانی در میانه کار و یا تاخیر در شروع عملیات ساختمانی
◄ بررسی الزام حضور به موقع ناظر معماری در حین اجرای عملیات ساختمانی

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید