جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

آموزش طراحی و محاسبات تاسیسات مکانیکی ساختمان بخش طراحی و سایزینگ لوله های آب رسانی

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس احمد بهمن آبادی
نام فایل:abt1205

مهندس احمد بهمن آبادی

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

همونطور که اطلاع دارید مهمترین وظیفه مهندسین طراح مکانیک، محاسبات صحیح جهت انتخاب تجهیزات مکانیکی مناسب در نقشه های تاسیسات مکانیکی ساختمان است. بدون شک درصورتی که محاسبات صحیحی قبل از نقشه کشی تاسیسات مکانیکی انجام شود، نتنها ایمنی طرح تضمین خواهد شد بلکه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان بدون کاستی و از طرف دیگر بدون هزینه های اضافی انجام خواهد شد. البته در ساختمان های کوچک که شامل تجهیزات و مصرف کننده های ویژه ای نیستند با توجه به تجارب قبلی می توان بدون نیاز به محاسبات طراحی بسیاری از بخش های تاسیسات مکانیکی را انجام داد. ولی هر چه ابعاد ساختمان بزرگتر شود و در آن تجهیزات بیشتری مورد استفاده قرار گیرد انجام محاسبات اهمیت بیشتری پیدا کرده و بدون انجام محاسبات دقیق ایمنی پروژه تهدید خواهد شد. از سوی دیگر عدم انجام محاسبات دقیق موجب هدر رفتن سرمایه ها به دلیل استفاده از تجهیزات و لوازمی خواهد شد که طبق استانداردها مورد نیاز نبوده است. به هر حال نقشه های تاسیسات مکانیکی ساختمان باید بر اساس ضوابط و استانداردها و طی محاسبات دقیق در بخش های مختلف طراحی گردد و در غیر اینصورت طراح نقشه مسولیت اشکالات موجود در طرح را بر عهده خواهد داشت. ضمنا در صورت وجود اشکال در طراحی نقشه های تاسیسات مکانیکی مهندسین ناظری که بر اجرای صحیح نقشه نظارت دارند بایستی جهت رفع اشکالات آن گزارشات لازم را ارایه دهند. تمامی این موارد در صورت تسلط مهندسین مکانیک بر محاسبات استاندارد در طراحی بخش های مختلف تاسیسات مکانیکی امکان پذیر خواهد بود.
در این مجموعه سعی شده با جمع بندی تمامی منابع قابل استناد در بحث طراحی و محاسبات تاسیسات مکانیکی و همچنین دستورالعمل های اجرایی در این زمینه یک مجموعه کامل و کاربردی جهت طراحی و محاسبات تاسیسات مکانیکی ساختمان ارائه بشه.
در فصل اول این مجموعه به مراحل مختلف طراحی لوله های آبرسانی از جمله طراحی سایزینگ لوله های آبرسانی بصورت دستی و همچنین با نرم افزار، رعایت فشار حداکثر در محاسبات تاسیسات مکانیکی و تعیین تعداد لوازم بهداشتی و اجرای این موارد در غالب مثال خواهیم پرداخت.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک ناظر و طراح سازمان نظام مهندسی

دانشجویان رشته مهندسی مکانیک

فهرست مطالب

◄ مشخص نمودن محل داکت ها و رایزرها در نقشه
◄ مشخص نمودن نوع اجرا و انتخاب نوع لوله های آب رسانی
◄ آموزش مراحل سایزینگ لوله های آبرسانی
◄ آموزش کار با نرم افزار Ultimate Pipe Size جهت طراحی لوله های آب رسانی
◄ آموزش محاسبه حداکثر فشار 4 بار در تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلند مرتبه
◄ تعیین تعداد لوازم بهداشتی نقشهبرآورد بار به روش وات بر متر مربع
◄ بررسی جداول استاندارد توان مصرفی در هر متر مربع در محیط های مختلف
◄ بررسی یک مثال عملی در برآورد بار مدارات مختلف یک ساختمان

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید