جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

آموزش تست مقاومت سیستم اتصال زمین حفاظتی ساختمان پس از اجرا

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس محسن انتظاری
  

مهندس محسن انتظاری

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

در تمامی منابع معتبر از جمله مباحث 13 و 22 مقررات ملی ساختمان بر لزوم تست مقاومت سیستم ارت حفاظتی ساختمان پس از اجرا و همچنین تست دوره ای آن به کمک تجهیزات و روش های تایید شده اشاره شده است. ضمنا تاییدیه های تست مقاومت ارت ساختمان جزو مستنداتی است که می توان جهت اثبات اجرای استاندارد سیستم ارت بایگانی نموده و در مواقع لزوم ارائه کرد. با توجه به اینکه کار تست مقاومت سیستم ارت کاملا تخصصی است و نیاز به دانش کافی در خصوص شناخت دستگاه های مختلف تست مقاومت ارت و روش های مناسب برای تست انواع مختلف الکترودهای ارت دارد در این فصل سعی شده جهت تست استاندارد مقاومت سیستم ارت ضمن آشنایی با دستگاه های ارت سنج مختلف، کلیه روش های تست مقاومت زمین از جمله روش های مبتنی بر افت پتانسیل، روش های بدون کوبیدن میل و همچنین روش امپدانس حلقه آموزش داده شود. ضمنا مزایا و دقت اندازه گیری در روش های مختلف مقایسه خواهد شد و روش های تست متناسب با الکترودهای مختلف بررسی خواهد شد. ضمنا با توجه به اینکه دانستن مقاومت ویژه خاک اطراف الکترود کمک فراوانی به طراحی صحیح سیستم ارت خواهد کرد در پایان این فصل کاربردی ترین روش های تست مقاومت ویژه خاک با دستگاه های ارت سنج چهار و سه سیمه نیز آموزش داده خواهد شد.
در این مجموعه سعی شده با جمع بندی تمامی منابع قابل استناد در بحث الکترودهای ارت حفاظتی استاندارد و همچنین دستورالعمل های اجرایی در این زمینه یک مجموعه کامل و کاربردی جهت طراحی، محاسبات، اجرا و تست و تحویل سیستم ارت حفاظتی ساختمان ارائه شود.

فهرست مطالب

 • بررسی لزوم تست مقاومت سیستم ارت بر اساس منابع معتبر
 •  آشنایی با انواع دستگاه های ارت تستر
 •  نحوه اندازه گیری مقاومت سیستم ارت به کمک دستگاه ارت تستر غیر کلمپی
 • آموزش اندازه گیری مقاومت سیستم ارت به روش افت پتانسیل کلاسیک
 • آموزش اندازه گیری مقاومت سیستم ارت به روش افت پتانسیل 62%
 • آموزش اندازه گیری مقاومت سیستم ارت به روش افت پتانسیل 50%
 • آموزش اندازه گیری مقاومت سیستم ارت به روش افت پتانسیل شیب
 • آموزش اندازه گیری مقاومت سیستم ارت به روش آزمون 180/90 درجه
 • آموزش اندازه گیری مقاومت سیستم ارت به روش تکنیک چیدمان مثلثی
 • آموزش اندازه گیری مقاومت سیستم ارت به روش تکنیک الکترود متصل
 • آموزش اندازه گیری مقاومت سیستم ارت به روش های بدون میل
 • آموزش اندازه گیری مقاومت سیستم ارت به روش دو نقطه (ارت مرده)
 • آموزش اندازه گیری مقاومت سیستم ارت به روش تزریق جریان(کلمپی)
 • آموزش اندازه گیری مقاومت سیستم ارت به روش سه نقطه
 • آموزش اندازه گیری مقاومت سیستم ارت به روش امپدانس حلقه
 • آموزش اندازه گیری مقاومت ویژه خاک به روش ونر
 • آموزش اندازه گیری مقاومت ویژه خاک با دستگاه ارت سنج سه سیمه

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید