جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

آموزش طراحی صحیح سیستم ارت حفاظتی جهت رسیدن به مقاومت مطلوب

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس محسن انتظاری
  

مهندس محسن انتظاری

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

با وجود اینکه در منابع اصلی از جمله مبحث 13 مقررات ملی ساختمان و نشریه 110 عدد خاصی برای مقاومت ارت حفاظتی تعیین نشده است با این وجود بسته به شرایط پروژه باید قبل از اجرا، طوری طراحی و محاسبات سیستم ارت را انجام داد تا مقدار مقاومت زمین پس از اجرا در حدود قابل قبول قرار گیرد. عدم محاسبات قبل از اجرای سیستم ارت ممکن است باعث روبرو شدن با مقاومت های بالا برای ارت حفاظتی شود که این خود منجر به لزوم تقویت سیستم ارت اولیه و از دست رفتن زمان و تحمیل هزینه های اضافی خواهد بود. ضمنا مهندسین طراح برق نیز ملزم به انجام محاسبات در نقشه های مصوب ارتینگ ساختمان ها هستند تا بهترین نوع الکترود و مناسب ترین نوع اجرا سیستم ارت ساختمان را در نقشه ها پیشنهاد دهند. در این فصل سعی شده پس از آشنایی کامل با مفهوم مقاومت ارت، پارامتر های مهم در مقدار این مقاومت از جمله ترکیبات خاک اطراف الکترود و عمق و شکل الکترود تحلیل شده و همچنین نحوه محاسبات مربوط به پرکاربردترین الکترودها بر اساس استاندارد BS7430 آموزش داده شود.در این مجموعه سعی شده با جمع بندی تمامی منابع قابل استناد در بحث الکترودهای ارت حفاظتی استاندارد و همچنین دستورالعمل های اجرایی در این زمینه یک مجموعه کامل و کاربردی جهت طراحی، محاسبات، اجرا و تست و تحویل سیستم ارت حفاظتی ساختمان ارائه شود.

فهرست مطالب

بررسی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر مقاومت ارت

بررسی نقش ترکیبات خاک بر مقاومت ارت

بررسی تاثیر شکل الکترود بر مقاومت ارت

آموزش محاسبه مقاومت الکترودهای ارت قائم

آموزش محاسبه مقاومت الکترود صفحه ای

آموزش محاسبه مقاومت الکترودهای افقی

آموزش محاسبه مقاومت الکترودهای ترکیبی

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید