جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

نقشه خوانی معماری

نقشه های فاز یک معماری شامل نقشه های برش، پلان، نماها، پلان موقعیت، پلان بام و جزئیات می باشد. یک ناظر برق بیشتر با نقشه پلان سر و کار دارد.

پلان عبارت است از یک برش افقی فرضی از ساختمان و ترسیم تصویر آن، به طوری که تمام فضای داخلی ساختمان و عناصری مانند مبلمان و لوازم خانه، کفسازی، اختلاف سطوح و غیره قابل رؤیت باشد و موقعیت همه ی دیوارها، درهاء پنجرهها، پله ها و غیره را نشان دهد.

از این رو برای هر طبقه یک پلان طراحی می شود. ولی در صورتی که واحدها شبیه به هم باشد، یک پلان، به نام پلان تیپ طراحی می گردد. در جدول علائم پر کاربرد در نقشه های معماری ارائه می شود.