جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

کنتور برق موقت

کنتور برق موقت، برق سه فازی است که توسط اداره برق به ساختمان های در حال ساخت تحویل داده میشود که برق مصرفی کارگاه ساختمانی به صورت انشعاب برق مصارف آزاد محاسبه می شود. نصب و نظارت تابلو کنتور موقت با پیمانکاران و ناظران اداره برق می باشد. کنترل بعد از خروجی مینیاتوری آن به عهده ناظر برق است. با این وجود مقدماتی درباره الزامات کنتور برق موقت در ادامه ارائه می شود

جعبه کنتور موقت برق

از لحاظ ظاهری، جعبه هایی هستند که از دو قسمت تشکیل شده اند. در قسمت داخلی آن، کنتور برق قرار می گیرد. این قسمت توسط پیمانکار اداره برق پلمپ می شود به طوری که تنها نمراتور کنتور برق و دسته کلید مینیاتوری قابل رویت و دسترسی باشد. قسمت دوم جعبه کنتور برق یک درب بیرونی (قسمت خارجی می باشد) بر روی این درب قفلی نصب می گردد که کلید آن به مالک داده می شود. درب مذکور برای جلوگیری از قرار گرفتن در دسترس عموم، باید همواره قفل باشد.

بدنه تابلو کنتور برق موقت در دو نوع فلزی و کامپوزیت ساخته می شود. اگر بدنه تابلو فلزی باشد باید بدنه به سیستم اتصال زمین متصل شود و درب تابلو به بدنه همبند شود.

نصب کلید مینیاتوری متناسب با آمپراژ واگذارشده، بعد از کنتور در تابلو کنتور برق موقت الزامی است. لذا در تابلو یک کلید مینیاتوری سه فاز توسط شرکت برق قرار داده می شود و قطع و وصل آن در اختیار مالک یا مجری است

مکان نصب کنتور موقت

موارد زیر باید برای مکان نصب تابلو کنتور برق موقت مورد توجه قرار گیرد:

1. تابلو کنتور برق موقت در مکانی مسطح نصب شود.

2. نمراتور کنتور برق موقت قابل رویت باشد.

3. دسته کلید مینیاتوری تابلو کنتور برق موقت قابل دسترس باشد.

4. تابلو برق موقت در نزدیک ترین مکان نسبت به کارگاه ساختمانی نصب شود.

کابل کنتور برق موقت

مشخصات کابل ورودی تابلو برق موقت

کابل ورودی به تابلوی کنتور برق موقت باید دارای مشخصات زیر باشد.

1. از جنس مس باشد.

2.یکپارچه و بدون انقطاع باشد.

3. حداقل با سایز ۳۶۶۸۶ میلی متر مربع باشد. چون سیستم برق شهری TN- C است و به اکثر ساختمانها کنتور سه فاز 25 آمپر واگذار می شود، باید کابل ورودی دارای 4 رشته سیم با حداقل سطح مقطع 6 میلی مترمربع انتخاب شود.

4. کابل های هوایی باید در ارتفاعی قرار گیرند که احتمال برخورد وسایل حمل و نقل با آن وجود نداشته باشد. از آنجایی که نصب به عهده اداره برق می باشد، مسئولیت آن در حیطه اختیارات ناظر برق نمی باشد.

مشخصات کابل خروجی تابلو کنتور برق موقت

برای مصرف کننده های کارگاه ساختمانی، کابلی از کنتور برق موقت به تابلو موقت برق ساختمان متصل می گردد و مشخصات آن به شرح زیر میباشد

1. از جنس مس باشد.

2. یکپارچه و بدون انقطاع باشد

3. با سایز حداقل 366 میلی متر مربع باشد.

4. کابل خروجی طوری نصب شود که از آسیب های احتمالی محفوظ بماند.

5. برای عبور کابل از روی دیوار می توان از بست مخابراتی با قلاب مناسب استفاده نمود.