جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

توضیحات مربوط به سیم کشی در نقشه کشی برق ساختمان

1- برای سیستم آنتن مرکزی از کابل کواکسیال 75اهم می بایست استفاده شود.

2- سیم های روشنایی از نوع NYA و با مقطع حداقل 1.5mmمیباشد.

3- سیستم روشنایی سه سیمه بود که یک سیم آن مربوط به بدنه چراغ و اتصال آن به زمین است.

4- سیم های پریزها از نوع NYA و با مقطع 2.5mmمی باشد.

5- تعداد سیم در هر لوله باید به اندازه ای باشد که حداقل 40درصد از سطح آن خالی بماند

6- مقدار پریزهای برق سه سیمه بود که سیم آن مربوط به ارت می باشد.

7- نوع کابل سیستم اعلام حریق شیلدار انتخاب گردد، چنانچه از سیستم هایی که نیازمند به کابل شیلدار نمی باشد استفاده گردد از قبیل (… ,Gen , Lat , Siemens ) الزام به اجرای کابل شیلدار نمی باشد.

8- در مدارهای پریزهای تلفن باید از کابل زوج مخابراتی JYSTY با قطر 16mmاستفاده شود.

9- تعداد زوج کابل مورد استفاده در نقشه درج شده است.

10- به کار بردن سیم اتصال زمین (هادی حفاظتی) به جای سیم نول مجاز نمی باشد و سیم نول (خنثی) باید به طور جداگانه کشیده شود.

11- تمامی سیم های درون لوله ها اعم از سیم خنثی (نول) و یا سیم حفاظتی (ارت و مخصوص اتصال بدنه به زمین باید دارای پوشش باشند.

12- لوله های فلزی و پوشش های عایق دار نباید به عنوان سیم حفاظتی یا سیم خنثی مورد استفاده قرار گیرند.

13- هادی های مربوط به یک مدار (فاز يا فازها و هادی خنثی و هادی حفاظتی) باید کلا در داخل یک لوله یا مجرا یا کانال سیم کشی (ترانکینگ کشیده شوند.

14- سيم نول هر مدار باید به طور مجزا تعبيه شود و استفاده از یک نول مشترک برای مدارهای مختلف مجاز نخواهد بود،

15- سیمها و کابل ها نباید از ابتدا در داخل لوله های برق قرار داده شوند بلکه باید پس از نصب لوله ها و اتمام نازک کاری و در هنگام مناسب نسبت به قرار دادن آن در داخل لوله ها اقدام شود.

16- هنگام نصب با کشیدن سیم ها به داخل لوله ها بهتر است تنش و کشش بر هادیها و نه بر پوشش آنها وارد شود.

17- در انتخاب نوع قطر یا سطح مقطع و تعداد هادی های مدارهای سیستم های زنگ اخبار – احضار و ارتباط صوتی با درب ورودی (درب بازکن باید به توصیه های سازنده سیستم توجه شود.

18- تمامی سیمهایی که در داخل لوله های برق قرار می گیرد باید یک تکه و بدون زنگ زدگی باشد.

19- اتصال سیم ها به یکدیگر باید در داخل جعبه های تقسیم انجام شود و به وسیله ترمینال یا اتصال نوع شانهای پیچی صورت پذیرد.

20- اتصال سیم ها به شینه های تابلو، موتورها و مصرف کننده های دیگر فقط با پیچ و مهره مجاز است

21- هر رشته سیم نول باید مستقلا به شینه نول تابلو متصل شود واتصال دو یا چند نول به هم مجاز نمی باشد.

22- تمامی مدارهای نهایی روشنایی و پریزها برای اتصال به بدنه های هادی چراغها یا کنتاکتهای حفاظتی پریزها (برحسب مورد) باید شامل هادی حفاظتی باشد.

23- سیم های مورد استفاده در سیم کشی باید برای مقاطع پایین از ۱۰ میلیمتر مربع از نوع تک مفتولی و برای مقاطع بالاتر از نوع چند مفتولی با عایق بندی پی – وی – سی انتخاب شود. کاربرد سیم های افشان در مواردی که انجام برخی قسمت های سیم کشی به طور استثنائی مشکل باشد مجاز است

24- سیم های لخت که به سیستم زمین متصل نیست باید فقط روی مقره کشیده شود و از دیوارها و قسمت های فلزی و ساختمانها فاصله کافی داشته باشد.

25- سیستم های سیم کشی روکار یا توکار که در محیطهای تر و مرطوب مورد استفاده قرار می گیرد باید از استفاده از لوله های فولادی مقاوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی یا پلاستیکی سخت و یا کابل های غلاف پلاستیکی غلاف سربی و یا عایق معدنی انجام شود.

26- لوازم سیم کشی که در محیطهای تر و مرطوب به کار می رود باید مجهز به اتصالات نوع سیم کشی باشد تا از نفوذ آب و رطوبت به درون لوله ها و سایر تجهیزات مانند جعبه ها، کلیدها، پریزها، چراغ ها و سایر مصرف کننده ها جلوگیری شود. تمامی لوازم مورد استفاده در این گونه محیط ها باید حداقل دارای درجات حفاظت زیر باشد:

الف – لوازم و تجهیزات مورد مصرف در محیطهای مرطوب باید حداقل دارای درجه حفاظت IP44 باشد (مقاوم در برابر ترشح آب)

ب – لوازم و تجهیزات مورد استفاده در محیطهای تر باید حداقل دارای درجه حفاظت IP45 (مقاوم در برابر آب تحت فشار)