جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

انشعاب برق مصارف خانگی: به انشعابی اطلاق می گردد که صرفا به منظور استفاده و راه اندازی وسایل و تجهیزات متعارف خانگی در واحدهای مسکونی دایر می گردد. واحد مسکونی در مناطق شهری، به مکانی برای زندگی گفته میشود که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اتاق، آشپزخانه و یک سرویس بوده و مسیر سیم کشی آن مجزا باشد. لازم به ذکر است که تشخیص واحد مسکونی در روستاها به عهده شرکت توزیع برق می باشد

انشعاب برق مصارف اشتراکی: به انشعابی که برای راه اندازی تأسیسات الکتریکی مشترک به کار می رود، اطلاق می گردد، مانند آسانسور، تهویه ی مطبوع، شوفاژه روشنایی عمومی و غیره، در بلوک ها، مجموعه ساختمان های مسکونی، شهرکهای مسکونی، صنعتی و عمومی این انشعاب به طور مجزا از سایر انشعابها دایر می گردد. علاوه بر این به مجموعه ساختمانی و یا بلوک هایی که تنها دارای یک نوع کاربری هستند، تنها یک انشعاب به منظور انشعاب برق اشتراکی، توسط شرکت توزیع برق واگذار می گردد و به مجموعه ها یا بلوک هایی که دارای کاربری های متفاوت اند. مانند مسکونی، تجاری، عمومی و غیره، با شرط مجزا بودن تأسیسات اشتراکی هر کاریریه بیش از یک انشعاب اشتراکی توسط شرکت توزیع برق واگذار می شود

انشعاب برق مصارف عمومی: به انشعابی که برای خدمات عمومی به کار می رود، اطلاق می گردد. مانند مساجد، مکانهای نظامی، مدارس، دستگاههای اجرایی و غیره

انشعاب برق مصارف کشاورزی: به انشعابی اطلاق می گردد که از نیروی برق برای پمپاژ آب های سطحی، زیرزمینی و یا پمپاژ مجدد آب برای تولید محصولات کشاورزی استفاده می شود. لازم به ذکر است که جهت واگذاری انشعاب برق مصارف کشاورزی، نیاز به پروانه بهره برداری از سازمان آب منطقه ای می باشد که باید توسط متقاضی، اخذ و به شرکت توزیع برق ارائه گردد.

انشعاب برق مصارف صنعتی (صنعت و معدن): به انشعایی اطلاق می شود که از نیروی برق برای راه اندازی و بهره برداری از صنایع (مشخص شده در تعرفه تولید)، صنایع کوچک و صنوف تولیدی استفاده شود. جهت واگذاری انشعاب برق، مصارف صنعت و معدن، نیاز به اخذ پروانه بهره برداری از سازمان های ذی ربط می باشد که پس از اخذ آن توسط متقاضی، باید به شرکت توزیع برق ارائه گردد

انشعاب برق مصارف تجاری و سایر مصارف: به انشعابی اطلاق می شود که برای محل کسب دایر می گردد. انشعابهایی که با هیچ یک از انشعابهای فوق الذکر مطابقت ندارند، مشمول تعرفه سایر مصارف است

انشعاب برق مصارف آزاد: این انشعاب مختص مشترکینی می باشد که تمایل به پرداخت هزینه های عمومی برقراری انشعاب توسط شرکت توزیع برق را ندارند و بهای برق مصرفی این مشترکین با توجه به تعرفه های خاص انشعاب آزاد شرکت توزیع برق محاسبه می گردد، مانند برق های غیرداپه، تابلوهای تبلیغاتی، چراغانی ها و غیره

انشعاب برق برای فروش مجدد: به انشعابی اطلاق می گردد که مشترک نیروی برق را به صورت یکجا از شرکتهای تولید انتقال، توزیع خریداری نموده و از طریق شبکه تحت مدیریت خود مجددا به مشترکین نهایی می فروشد