جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

آموزش طراحی و محاسبات تاسیسات برقی ساختمان (برآورد بار)

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس محسن انتظاری
نام فایل:tme1215

مهندس محسن انتظاری

<div id="15315532546633192"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/xlXay?data[rnddiv]=15315532546633192&data[responsive]=yes"></script></div>

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

همانطور که اطلاع دارید مهمترین وظیفه مهندسین طراح برق محاسبات صحیح جهت انتخاب تجهیزات برقی و مدارات برقی مناسب در نقشه های برق ساختمان است. بدون شک درصورتی که محاسبات صحیحی قبل از نقشه کشی برق انجام شود، نتنها ایمنی طرح تضمین خواهد شد بلکه اجرای تاسیسات برقی ساختمان بدون کاستی و از طرف دیگر بدون هزینه های اضافی انجام خواهد شد. در فصل اول این مجموعه روش های صحیح برآورد بار بر اساس ویرایش جدید مبحث سیزدهم بطور کامل بررسی شده بطوری که بتوان از نتایج آن در تعیین حداکثر درخواست و در نتیجه تخمین صحیح جریان مورد نیاز ورودی اصلی از منبع تغذیه و محاسبه سطح مقطع هادی ها و افت ولتاژها و همچنین انتخاب تجهیزات مناسب کنترلی و حفاظتی مدار توزیع استفاده کرد. در این مجموعه سعی شده با جمع بندی تمامی منابع قابل استناد در بحث طراحی و محاسبات تاسیسات برقی و همچنین دستورالعمل های اجرایی در این زمینه یک مجموعه کامل و کاربردی جهت طراحی و محاسبات تاسیسات برقی ساختمان ارائه شود.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین برق ناظر و طراح سازمان نظام مهندسی

دانشجویان مهندسی برق

فهرست مطالب

آموزش طراحی و محاسبات تاسیسات برقی ساختمان (برآورد بار)

◄ بررسی نکات مطرح شده در ویرایش جدید مبحث 13 جهت برآورد صحیح بار
◄ برآورد بار به روش محاسبه توان کل نصب شده و اعمال ضرایب همزمانی مناسب
◄ بررسی ضریب همزمانی روشنایی بر اساس استانداردهای مختلف
◄ بررسی ضریب همزمانی پریزهای برق بر اساس استانداردهای مختلف
◄ بررسی ضریب همزمانی تهویه مطبوع بر اساس استانداردهای مختلف
◄ بررسی ضریب همزمانی آسانسور بر اساس استانداردهای مختلف
◄ بررسی ضریب همزمانی تابلو برق بر اساس استانداردهای مختلف
◄ برآورد بار به روش وات بر متر مربع
◄ بررسی جداول استاندارد توان مصرفی در هر متر مربع در محیط های مختلف
◄ بررسی یک مثال عملی در برآورد بار مدارات مختلف یک ساختمان

گالری تصاویر

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید