جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان (سیستم اعلام حریق)

مدت زمان: 60 دقیقه
سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس محسن انتظاری
نام فایل:NME1605

مهندس محسن انتظاری

<div id="1518600421461544"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/0eEHG?data[rnddiv]=1518600421461544&data[responsive]=yes"></script></div>

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

طبق مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان اجرای سیستم اعلام حریق اتوماتیک برای ساختمان های پنج سقف و بیشتر الزامی است. ضمنا برای کلیه ساختمان های عمومی، تجاری، فرهنگی و آموزشی نصب سیستم اعلام حریق اتوماتیک اجباری شده است. جهت نظارت صحیح بر حسن اجرای سیستم اعلام حریق و اطمینان از عملکرد صحیح آن در شرایط بروز حریق لازم است در قدم اول شناخت کافی از انواع سیستم های اعلام حریق استاندارد و بخش های مختلف و نحوه عملکرد آن وجود داشته باشد و هم چنین در قدم بعدی تسلط کافی بر نکات نظارتی سیستم اعلام حریق در بخش های مختلف ساختمان از جمله پارکینگ، راه پله، آسانسور، اتاق ها و آشپزخانه طبق مقررات ملی ساختمان ایجاد شود. در این آموزش سعی شده به کمک تصاویر واقعی ضمن آشنا کردن مخاطب با انواع سیستم های اعلام حریق و نحوه عملکرد هریک از آن ها نکات مهم در بحث نظارت بر اجرای سیستم اعلام حریق آموزش داده شده و در کنار این آموزش ویدیویی کاملترین چک لیست نظارتی که می تواند تضمین کننده حسن اجرای سیستم اعلام حریق باشد ارئه گردد.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین برق ناظر و طراح سازمان نظام مهندسی

دانشجویان مهندسی برق

فهرست مطالب

نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان (سیستم اعلام حریق)

◄ بررسی الزام اجرای سیستم اعلام حریق
◄ آشنایی با انواع سیستم اعلام حریق بر اساس نوع حفاظت
◄ آشنایی با انواع سیستم اعلام حریق بر اساس نوع عملکرد
◄ آشنایی با سیستم های اعلام حریق متعارف
◄ آشنایی با سیستم اعلام حریق آدرس پذیر
◄ آشنایی با سیستم اعلام حریق هوشمند (آدرس پذیر آنالوگ)
◄ بررسی کاربرد انواع سیستم اعلام حریق
◄ بررسی اجزای سیستم اعلام حریق
◄ نکات نظارتی عمومی جهت اجرای سیستم اعلام حریق
◄ نکات نظارتی اجرای تابلو اعلام حریق
◄ نکات نظارتی سیستم اعلام حریق در پارکینگ و پیلوت
◄ نکات نظارتی سیستم اعلام حریق راه پله و آسانسور
◄ نکات نظارتی سیستم اعلام حریق اتاق ها
◄ نکات نظارتی سیستم اعلام حریق آشپزخانه

گالری تصاویر

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید