جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان (همبندی اصلی و اضافی)

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس محسن انتظاری
نام فایل:NME1560

مهندس محسن انتظاری

<div id="15174095495118044"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/p2UIK?data[rnddiv]=15174095495118044&data[responsive]=yes"></script></div>

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

اجرای همبندی اصلی در ساختمان ها یکی از موثرترین روش های پیشگیری از برق گرفتی است. با اجرای همبندی اصلی ضمن اینکه مقاومت اتصال زمین کاهش می یابد، در هنگام اتصالی به واسطه هم پتانسیل شدن نقاط تماس بدنه فلزی تجهیزات و پای شخص، جریان الکتریکی از بدن عبور نخواهد کرد و همچنین در صورت عبور جریان نشتی از تاسیسات، بواسطه کم بودن مقاومت شبکه همبند، ولتاژ افت کرده بر روی آن ها بسیار کم خواهد شد. همبندی اضافی نیز که به عنوان مکمل همبندی اصلی اجرا خواهد شد به منظور همولتاژ کردن نقاطی که بطور همزمان در دسترس هستند، حتی در نقاطی که تجهیزات برقی وجود ندارد اجرا می گردد و می تواند عملکرد تجهیزات حفاظتی در زمان مجاز را تضمین کند. در مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان صراحتا اجرای همبندی اصلی در کنار سیستم اتصال زمین بصورت یک الزام مطرح شده است. ضمنا اجرای همبندی اضافی در محیط های مخصوص و مکان هایی که در مورد عملکرد سیستم حفاظتی در زمان مجاز اطمینان کافی وجود ندارد الزامی است. با توجه به اینکه معمولا برقکاران در خصوص نحوه صحیح اجرای همبندی در ساختمان ها اطلاعات کافی ندارند و در صورت اجرا نشدن همبندی قبل از عملیات بتن ریزی در هر طبقه کیفیت اجرای آن با مشکل روبرو می شود، بنابراین لزوم آگاهی کافی مهندسین ناظر از الزامات و نکات اجرایی، در خصوص همبندی در ساختمان ها احساس می شود. در این آموزش سعی شده به کمک تصاویر واقعی نکات مهم در بحث نظارت بر اجرای همبندی اصلی و اضافی در ساختمان ها آموزش داده شده و در کنار این آموزش ویدیویی کاملترین چک لیست نظارتی که می تواند تضمین کننده حسن اجرای همبندی باشد ارئه گردد.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین برق ناظر و طراح سازمان نظام مهندسی

دانشجویان مهندسی برق

فهرست مطالب

نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان (همبندی اصلی و اضافی)

◄ آشنایی با مفهوم همبندی و چگونگی پیشگیری از برق گرفتگی
◄ آشنایی با الزامات وجود همبندی اصلی در ساختمان ها
◄ بررسی 8 مزیت اجرای همبندی اصلی در ساختمان ها
◄ طراحی و نظارت بر همبندی اصلی در ساختمان ها
◄ بررسی قسمت های همبند در اجرای همبندی اصلی
◄ آشنایی با همبندی به کمک الکترود مدفون در بتن
◄ بررسی تشکیل شبکه همبندی در ساختمان
◄ بررسی مراحل اجرای همبندی اصلی
◄ بررسی اتصال هادی همبندی مسی به میلگردهای موجود در سازه
◄ بررسی انواع هادی های  همبندی
◄ نحوه اتصال شبکه همبند شده  به سیستم اتصال زمین در جعبه همبندی
◄ آشنایی با مفهوم همبندی اضافی
◄ آشنایی با الزامات اجرای همبندی اضافی
◄ بررسی قسمت هایی که باید همبندی اضافی گردد
◄ آشنایی با نکات اجرایی درهمبندی اضافی
◄ بررسی سطح مقطع هادی ها در همبندی اضافی
◄ آشنایی با اندازه گیری مقاومت سیستم هم بندی

گالری تصاویر

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید