جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

آموزش اقدامات ناظر مکانیک در خاتمه عملیات ساختمانی

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس محسن انتظاری
نام فایل:gme1540

مهندس محسن انتظاری

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

قطعا مرحله صدور پایانکار توسط ناظر در خاتمه عملیات ساختمانی حساس ترین بخش از اقدامات ناظر مکانیک بوده و باید با اطلاع کامل از تمام جزییات لازم در این مرحله صورت پذیرد. بسیاری از اقدامات ناظر مکانیک در انتهای عملیات ساختمانی جنبه پیگیری داشته و بر اساس مقررات ملی الزامی به انجام این موارد توسط خود ناظر نیست. از جمله پیگیری انجام آزمایش ها و تست های قبل از بهره برداری و همچنین تهیه نقشه های ازبیلت تاسیسات مکانیکی ساختمان. در این فصل سعی شده تا با جزییات اقدامات ناظر مکانیک پس از اتمام عملیات ساختمانی آشنا شویم.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک ناظر و طراح سازمان نظام مهندسی

دانشجویان رشته مهندسی مکانیک

فهرست مطالب

◄ بررسی صدور یا عدم صدور پایانکار توسط ناظر مکانیک در صورت گزارش نمودن تخلفات ساختمانی
◄ بررسی وظیفه ناظر مکانیک در صورت بهره برداری از ساختمان قبل از صدور پایانکار
◄ بررسی وظیفه ناظر مکانیک در خصوص آزمایش ها و تست های قبل از بهره برداری از تجهیزات مکانیکی
◄ بررسی وظیفه ناظر مکانیک در خصوص پیگیری تهیه نقشه های ازبیلت

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید