جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

آموزش اقدامات ناظر مکانیک در طول اجرای عملیات ساختمان

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس محسن انتظاری
نام فایل:gme1530

مهندس محسن انتظاری

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

لازمه اینکه مهندس ناظر مکانیک در طول اجرای عملیات ساختمانی اقدامات صحیح و سنجیده ای داشته باشد داشتن اطلاعات کافی در خصوص نحوه برخورد با انواع مختلف تخلفات است. قطعا علاوه بر تخلفات مربوط به عدم اجرای تاسیسات مکانیکی بر اساس مقررات ملی تخلفات دیگری از جمله تغییر در نقشه معماری ساختمان و همچنین تخلفات مربوط به ضوابط ایمنی کارگاه باید مورد توجه ناظر مکانیک بوده و به موقع اقدامات لازم متناسب با هر نوع تخلف صورت پذیرد. علاوه بر این در حین اجرای عملیات ساختمانی ناظر مکانیک بایستی یک دید دقیق از وظایف عمومی و اختصاصی خود داشته باشد تا بتواند اقدامات لازم و به موقع را انجام دهد. در این فصل سعی شده علاوه بر پرداختن به مسایل فوق اطلاعات کاملی در خصوص ابهامات مهندسین مکانیک در مسایلی که معمولا در حین اجرای عملیات ساختمانی رخ می دهد ارایه شود.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک ناظر و طراح سازمان نظام مهندسی

دانشجویان رشته مهندسی مکانیک

فهرست مطالب

◄ دسته بندی انواع تخلفات ساختمانی و تشریح وظایف ناظر مکانیک در مقابل هریک از این تخلفات
◄ معرفی وظایف عمومی ناظران ساختمان در حین انجام عملیات ساختمانی
◄ معرفی وظایف اختصاصی ناظران مکانیک در حین انجام عملیات ساختمانی
◄ بررسی وظیفه آموزش و ارائه دستورکار ناظر مکانیک حین اجرای عملیات ساختمانی بر اساس مقررات
◄ بررسی وظیفه ناظر مکانیک در هنگام توقف عملیات ساختمانی در میانه کار و یا تاخیر در شروع عملیات ساختمانی
◄ بررسی الزام حضور به موقع ناظر مکانیک در حین اجرای عملیات ساختمانی

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید