جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

آموزش اقدامات ناظر مکانیک در ابتدای پذیرش نظارت ساختمان

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس محسن انتظاری
نام فایل:gme1525

مهندس محسن انتظاری

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

بر خلاف تصور عامه حتی قبل از آغاز عملیات ساختمانی مهندس ناظر مکانیک بایستی یک سری از اقدامات مهم و کلیدی را انجام دهد. انجام این اقدامات در ابتدای پذیرش نظارت ساختمان تا حد زیادی مسیر نظارت ساختمان را تا انتهای کار هموار خواهد نمود و بسیاری از مخاطرات و مشکلات مسئولیتی را از دوش مهندس ناظر مکانیک برخواهد داشت. از جمله این اقدامات کنترل نقشه های تاسیسات مکانیک ، پیگیری حضور مسئول HSE در ساختمان، پیگیری بکارگیری مجری تاسیسات مکانیک ذیصلاح و همچنین انعقاد بیمه مسئولیت مهندسی با آگاهی نسبت به بندهای کلیدی آن می باشد.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک ناظر و طراح سازمان نظام مهندسی

دانشجویان رشته مهندسی مکانیک

فهرست مطالب

◄ الزام تنظیم قرار داد نظارت و بررسی یک نمونه قرارداد نظارت
◄ بررسی نمونه پیوست تاسیسات مکانیکی در قرارداد نظارت
◄ نحوه بررسی و کنترل نقشه های تاسیسات مکانیک توسط ناظر مکانیک
◄ نحوه اعمال مقرارت ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست در کارگاه ساختمانی
◄ نحوه پیگیری بکارگیری مجری تاسیسات مکانیک ذیصلاح جهت اجرای عملیات ساختمانی
◄ آشنایی با بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید