جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

آموزش نحوه پاسخگویی به سوال اصلی آزمون (طراحی پارکینگ)

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس زهرا باغنوی
نام فایل:azb1425

شرح دوره

با توجه به اهمیت طراحی صحیح پارکینگ در آزمون طراحی معماری این فصل به آموزش تمامی جزییات مورد نیاز جهت طراحی پارکینگ اختصاص یافته است. همانطور که اطلاع دارید در طراحی پارکینگ باید مواردی از قبیل کد ارتفاعی پارکینگ از سطح زمین و همچنین طول رمپ و نحوه چرخش آن را در صورت نیاز محاسبه کنیم، علاوه براین در این فصل سعی شده تا استانداردهای مختلف طراحی پارکینگ از جمله حداقل ابعاد، ارتفاع مورد نیاز، جانمایی باکس پله و آسانسور، انباریها و تاسیسات، انتخاب سیستم سازه و ستون گذاری بطور کامل آموزش داده شود.
در این ویدئو ابتدا به نحوه صحیح تحلیل طول و عرض زمین جهت انتخاب نوع رمپ خواهیم پرداخت. سپس اصول طراحی پارکینگ مطابق ابعاد و استانداردهای لازم آموزش خواهیم داد. در ادامه نحوه محاسبه طول و عرض رمپ خودرو را بررسی می کنیم. سپس نحوه جایگذاری پازل ها جهت یافتن بهترین طراحی پارکینگ را آموزش خواهیم داد. در نهایت پس از جانمایی جای پارک خودرو طراحی و جانمایی باکس پله و آسانسور را انجام خواهیم داد.
در پایان قادر خواهید بود که کلیه موارد خواسته شده در صورت سوال آزمون طراحی معماری را اعم از جانمایی جای پارک خودرو ها، باکس پله و آسانسور، انباری ها و همچنین محاسبه تراز پارکینگ و طول رمپ را مطابق با مقررات ملی ساختمان به انجام برسانید.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

داوطلبین آزمون طراحی معماری نظام مهندسی ساختمان

دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته معماری

فهرست مطالب

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید