جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

کابل ها و اتصالات جریان ضعیف

در مدارهای الکتریکی جریان ضعیف از کابل ها، قطعات و اتصالات مخصوص این فن آوری ها استفاده شده است. مهارت انجام این اتصالات، فرآیند نصب سیستم های جریان ضعیف مانند سیم کشی تلفن، سیستم های اعلام حریق، دوربین مداربسته و سیستم های اعلام سرقت و… را آسان تر می کند. اتصال با کیفیت در این سیستم ها، میزان انتقال صدا (در تلفن)، تصویر (سیستم دوربین مداربسته)، (سیگنال آنتن مرکزی) و… را با خطای کمتری مواجه خواهد کرد. از طرفی جریان الکتریکی ضعیف این سیستم ها بیشتر تحت تأثیر عوامل محیطی خاصیت خود را از دست می دهند مثلا در کابل های این سیستم ها، طول کابل ها، امواج القایی حاصل از وسایل برقی، میدان های مغناطیسی اطراف کابل های مجاور آنها، افزایش حرارت و حتی رعد و برق بر کیفیت کار آنها اثر می گذارد. بر خلاف سیم کشی روشنایی ها و پریزهای برق که سطح مقطع سیم، عامل اصلی در انتخاب هادی ها است سطح مقطع هادی در این نوع سیستم ها اهمیت چندانی ندارد در این سیستم ها حفاظ دار بودن هادی ها و اختلالات حاصل از عوامل محیطی در انتخاب کابل اهمیت دارد و اصطلاح کابل برای این سیستم ها از این رو به کار می رود که هادی ها حداقل با دو پوشش، از اطراف، مجزا شده است. در این فصل تعاریف و اتصالات پر کاربرد سیستم های جریان ضعیف دنبال می شود.

کابل:

کابل های اصلی سیستم های جریان ضعیف را می توان به دو نوع کابل های با زوج تابیده و کابل های هم محور تقسیم بندی کرد. البته در دسته بندی دیگری می توان کابل مقاوم در برابر حریق آتش و کابل تغذیه ولتاژ پایین قطعات و تجهیزات این سیستم ها را دسته بندی کرد.

کابل های با زوج تابیده:TP) Twisted pair cable)

علت تابیدن زوج سیم ها در این کابل ها به این دلیل است که هادی ها، میدان مغناطیسی را در اطراف خود ایجاد نکنند و دیگر اینکه اثرات نویز ایجاد شده روی خود را خنثی کنند این کابل ها در مدارهای مخابرات کاربرد فراوان دارند و می توان آنها را به دو نوع بدون حفاظ (UTP) و با حفاظ (STP) تقسیم بندی کرد.

رسته بندی انواع کابل های TP:

کابل هم محور (Coaxial):

این کابل ها در برابر عوامل محیطی مزاحم و مختل کننده مقاومت خوبی دارند و اجزای آن در زیر در شکل نشان داده شده است.

در آنتن تلویزیون ها و سیستم های دوربین مدار بسته از این نوع کابل استفاده می شود. دو نوع اصلی این کابل ها RG۹۵ و RG۶ می باشد که تفاوت آنها در شکل زیر دیده می شود. دو نوع کانکتور (اتصال دهنده) جهت اتصال به این نوع کابل وجود دارد یکی کانکتور F و دیگری کانکتور BNC که در ادامه این دو اتصال دهنده معرفی و بررسی خواهد شد.

کابل تغذیه و کابل مقاوم در برابر حریق:

این کابل در مدارات کنترلی سیستم ردیابی و اعلام حریق کاربرد دارد. هنگام آتش سوزی نباید مدارات اعلام حریق قطع شود. نمونه این کابل در شکل دیده می شود.

مقررات ملی ساختمان :

مدارهای هر یک از سیستم های جریان ضعیف باید به طور مستقل کشیده شود. جز در مواردی که مجاز اعلام می شود و نباید با مدارهای سیستم های دیگر، به خصوص با مدارهای قدرت (روشنایی، پریز، موتور و غیره) یکجا سیم کشی شود.

توجه: در موارد زیر می توان از کشیدن مدارهای سیستم های ذکر شده به صورت یکجا استفاده کرد، مشروط به اینکه ولتاژ هیچ یک از هادی ها از ولتاژ اسمی عایق بندی هادی های جریان ضعیف مورد استفاده تجاوز نکند؛

– تلفن، تلفکس، نمابر و نظایر آن؛

– زنگ اخبار، احضار، در بازکن؛

– خطوط ارتباطی سیستم اعلام حریق با مرکز آتش نشانی یا مرکز اصلی (در صورت وجود).

دفن کابل های جریان ضعیف در زمین به شرطی مجاز خواهد بود که ساختمان کابل برای این کار مناسب باشد. در ساختمان های طبقه بندی شده در زیر، پیش بینی سیستم های ذکر شده الزامی است.

قطر یا سطح مقطع هادی های مربوط به هر سیستم نباید از مقادیر داده شده در زیر کمتر باشد: