جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

نحوه اجرای سیستم اتصال زمین (سیستم ارت)

1- ابتدا چاه با انتخاب عمق محاسبه شده ای بر اساس اندازه گیری قبلی حفر می شود تا به نم (رطوبت) برسد. توجه شود.

2- دوقاب بتونیت با ترکیب ۱۵۰ لیتر آب و ۵۰ کیلوگرم بتونیت تهیه میشود در چاه ریخته می شود. مدت زمانی باید تأمل کرد تا دوغاب بنتونیت در اصطلاح خودش را بگیرد به نحوی که هنگام قرار دادن صفحه داخل چاه در قاب بنتونیت فرو نرود

3- صفحه مسی که هادی اتصال زمین به آن متصل شده است در وسط چاه به صورت عمودی و روی لایه بنتونیت بند (۲) قرار داده می شود. بهترین روش اتصال صفحه به هادی مسی جوش احتراقی است.

4- قاب بنتونیت درون چاه و در اطراف صفحه ریخته می شود که معمولا برای چاهی به قطر ۸۰ سانتیمتر و صفحه ای به ارتفاع ۵۰ سانتیمتر حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیلوگرم بنتونیت و سه برابر آن آب لازم است

5- برای شارژ رطوبت چاه لوله ای سوراخ دار و ته بسته درون چاه قرار داده می شود که باید درون آن آن شن شسته شده ریخته شود تا آب به صورت قطره ای در چاه تزریق شود.

6- پس از آنکه بتونیت ریخته شده روی صفحه خود را گرفت مقداری بنتونیت خشک (در حد یک لایه نازک) روی لایه قبلی ریخته می شود و مابقی چاه با خاک سرند شده و نرم پر شده و کوبیده می شود. توجه شود که باید قبل از اضافه نمودن خاک سطح لایه بنتونیت آنقدر سفت شده باشد تا خاک درون بنتونیت فرو نرود.

7- پس از اجرا جهت سهولت در امر نگهداری و بازرسی سیستم اتصال زمین باید در بالای هر الکترود دریچه بازدیدی با درپوش مناسب ساخته و نصب شود. برای سیستم های دارای فقط یک چاه ترمینال ارت در هر یک از حالات فوق می تواند داخل حوضچه و یا در یک جعبه آزمایش بیرون حوضچه قرار گیرد در صورت نزدیک بودن آخرین چاه ارت به تابلوی اصلی می توان از جعبه آزمایش لوله پی وی سی برای آبیاری چاه در زمین های بدون رطوبت دائمی بکار می رود.