جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

شرایط واگذاری انشعاب برق

انشعاب در صورتی به متقاضی داده می شود که یکی از دو شرط زیر برقرار باشد:

 1. واحد مسکونی آماده سکونت و استفاده باشد (حداقل دارای یک اتاق، سرویس و آشپزخانه باشد)
 2. واحد تجاری، عمومی و تولیدی آماده بهره برداری و استفاده باشد. همچنین دارای درب بوده و کاملا محفوظ باشد.

جریان استاندارد در شهر، جهت انشعاب تکفاز 25آمپر و 32 آمپر است و برای انشعاب سه فاز 15آمپر، 25 آمپر و 32 آمپر می باشد، در حالی که ظرفیت استاندارد در روستاها برای انشعاب تکفاز و سه فاز، 15 آمپر، 25 آمپر و 32 آمپر میباشد

در هنگام واگذاری انشعاب به متقاضی، شرکت موارد زیر را در نظر می گیرد :

1.  شرط عمومی واگذاری (فروش) انشعاب برق برای قدرت در خواستی (دیماند) کمتر از 30کیلووات، بر حسب جریان است.

2.  برقراری انشعاب به صورت هوایی مجموعة تا 20کیلووات مجاز است

 1. متقاضیان برق با دیماند کمتر از 40کیلووات (150آمپر)، از احداث خطوط نیرو رسانی و تأسیسات برق در داخل محدوده خدمات شهری معاف می باشند
 2.  متقاضیان برق با مجموع دیماند از 30کیلووات تا 150کیلووات، از واگذاری زمین پست معاف می باشند
 3. متقاضیان برق با مجموع دیماند از 150کیلووات تا 250کیلووات به تشخیص شرکت، باید زمین پست واگذار نمایند و از قدرت 250 کیلووات بالاتر، باید زمین پست را واگذار نمایند. بدیهی است هزینه واگذاری زمین پست پس از انتقال سند قطعی به نام شرکت توزیع برق و با قیمت کارشناسی به متقاضی پرداخت خواهد شد.
 1.  متقاضیان برق خانگی روستایی، در فاصله کمتر از ۲۰۰ متر از شبکه فشار ضعیف، از احداث خطوط نیرورسانی معاف می باشند.سایر متقاضیان در روستا، در صورت نیاز به شبکه و تأسیسات، بایستی با هزینه خود آن را ایجاد نمایند
 2.  در خارج از محدوده خدمات شهری، اگر تأمین برق به تشخیص شرکت از شبکه (خط) موجود مقدور نباشد، احداث تأسیسات مورد نیاز باید توسط متقاضی صورت گیرد.
 3.  شرایط واگذاری انشعاب به متقاضیان واقع در مجموعه ها و بلوک های ساختمانی عینأ مشابه سایر متقاضیان فشار ضعیف که به صورت منفرد، تقاضای برق می نمایند، می باشد. الزاما متقاضیان باید، مشترکا در خواست برق نمایند. لازم به ذکر است که بازدید، طراحی، پیشنهاد و ایجاد تأسیسات برق مورد نیاز برای مجموعه ها (در سطح، ارتفاع) مشتركا انجام می شود و پس از انعقاد قرارداد لازم و تعیین تعهدات و ایجاد تأسیسات مورد نیاز، انشعاب هر یک از واحدهای مجموعه می تواند به صورت مجزا واگذار و برقدار گردد.
 4.  واگذاری بیش از یک انشعاب برای یک محل با یک کاربری، غیرمجاز است.

به منظور بازدید از محل متقاضی برق، نماینده شرکت برق، که مأمور بازدید محل نام دارد در زمان انجام بازدید موارد زیر را مدنظر قرار می دهد.

 1. محل مورد نظر آماده بهره برداری و استفاده باشد.
 2. نوع فعالیت (کاربری) در زمان بازدید با آنچه در فرم درخواست برق توسط متقاضی تکمیل شده، مطابقت داشته باشد.
 3. مسائل حریم برق رعایت شده باشد.
 4. نوع و سایز شبکه را تشخیص می دهد و در فرم بازدید ثبت می نماید.
 5. فاصله محل متقاضی تا پست ترانسفورماتور را اندازه گیری و قدرت ترانسفورماتور را در فرم بازدید، ثبت می نماید.
 6. به متقاضی، شماره شناسایی اختصاص می دهد و آن را در فرم بازدید ثبت می نماید. شماره شناسایی یک کد 16 رقمی است که موقعیت و آدرس انشعاب را از نظر جغرافیایی مشخص می نماید و روی درب ورودی محل، به نحوی که نمای ساختمان، مخدوش نشود،  نوشته می شود
 7. با توجه به نوع فعالیت، قدرت درخواستی را بررسی و میزان آمپر و تعداد فاز تأیید یا رد می نماید.

8- کروکی محل و تأسیسات موجود به صورت دقیق و طبق استاندارد مورد توجه شرکت، تهیه و ترسیم می نماید.

9. طرح پیشنهادی در صورت نیاز به شبکه تأسیسات جدید، تهیه و ارائه می نماید.

 1. محل دقیق نصب کنتور را علامت گذاری می کند. علمک انشعاب با طول 2 متر، روی دیوار ساختمان های شمالی (درب به حیاط) و رول قلاب، روی دیوار ساختمان های جنوبی (درب به ساخت) نصب می گردد. مسیر عبور کابل از زیر علمک یا رول قلاب تا محل نصب کنتور به صورت دقیق تعیین می شود.
 2. نام شرکت پیمانکار طرف قرارداد با شرکت توزیع برق، همراه با امضاء را روی فرم بازدید ثبت می نماید.
 3. شرایط محل نصب کنتور دائم را مورد بررسی قرار می دهد که عبارتند از:

الف. صاف، مسطح و در دو طرف درب ورودی و دارای روشنایی مناسب باشد و مانعی جهت قرائت آن وجود نداشته باشد.

ب. درب محل هنگام باز و بسته شدن با کنتور برخوردی نداشته باشد

ج. از مکان های با احتمال خوردگی ناشی از رطوبت و دود دور باشد.

 1. محل نصب وسایل اندازه گیری و سایر تجهیزات مربوطه بررسی می گردد به طوری که با نظر شرکت در مکانی با فضای کار مناسب نصب شود. لذا نصب کنتور یا تابلو کنتوری دائم در مکان هایی مثل زیر راه پله، در ارتفاع پایین و اتاق های کوچک ممنوع است.
 2.  حفاظ تابلوی کنتور دائم و موقت بررسی می شود. در صورت نصب کنتور دائم و موقت در مکان های روباز، جهت جلوگیری از تابش نور مستقیم خورشید باید کنتور با درب و حفاظ پوشیده شود.
 3.  سطح استاندارد برای نصب کنتور بررسی می گردد. برای نصب یک کنتور، فضایی با ابعاد 45*35 سانتی مترمربع و برای دو کنتور فضایی با ابعاد، 55*45 سانتی مترمربع نیاز است. برای نصب بیش از دو کنتور حتما نیاز به تابلو کنتوری مورد تأیید شرکت توزیع برق می باشد. در صورت فلزی بودن تابلو کنتوری برق، بدنه آن باید به سیستم اتصال زمین متصل گردد و درب به بدنه تابلو همبند شود.
 4.  ارتفاع نصب کنتور موقت از کف تمام شده (فاصله نمایشگر کنتور از کف) بررسی می گردد.

       5. حداقل فضای روبه روی کنتور دائم و موقت بررسی می گردد. برای قرائت آسان و بدون خطا، ۹۰ سانتی متر است.

       6.کل طول کابل سرویس مشترک از شبکه بررسی می شود. در زیر کنتور یا تابلو کنتوری پس از اتصال نباید از ۲۵ متر تجاوز نماید و حداقل مقطع آن نباید از ۶ میلی متر مربع کمتر باشد.