جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان (نصب و دفن کابل)

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس محسن انتظاری
نام فایل:NME1755

مهندس محسن انتظاری

<div id="15267904727935013"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/S9cIA?data[rnddiv]=15267904727935013&data[responsive]=yes"></script></div>

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

یکی از مسئولیت های مهندسین ناظر برق، نظارت بر عملیات نصب و دفن کابل های برق است. به همین منظور مهندس ناظر در گام نخست بایستی با مشخصات فنی انواع کابل ها و موارد کاربرد هر یک از آن ها آشنایی لازم را داشته باشد و همچنین با توجه به تنوع زیاد در نحوه اجرای کابل های برق از جمله نصب روکار، نصب زیر خاک، نصب در مجاورت لوله های گاز و تاسیسات مکانیکی و … باید جهت اجرای صحیح آن تذکرات لازم بر مبانی مقررات به مجریان داده شود. همچنین مواردی از قبیل حداقل شعاع خمش در نصب کابل ها، رعایت فواصل مجاز بین کابل ها و سایر تاسیسات و همچنین اجرای صحیح اتصالات باید در هنگام اجرا مورد توجه قرار گیرد. در این آموزش سعی شده به کمک تصاویر واقعی ضمن آشنا کردن مخاطب با انواع کابل های برق و مشخصات فنی آن ها و همچنین نحوه اجرای صحیح کابل ها به تمامی روش های مرسوم، نکات مهم در بحث نظارت بر اجرای کابل گذاری برق نیز آموزش داده شده و در کنار این آموزش ویدیویی کاملترین چک لیست نظارتی که می تونه تضمین کننده حسن اجرای کابل گذاری برق باشه ارئه گردد.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین برق ناظر و طراح سازمان نظام مهندسی

دانشجویان مهندسی برق

فهرست مطالب

نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان (نصب و دفن کابل)

◄ بررسی قسمت های مختلف یک کابل
◄ آشنایی با ملاک های تقسیم بندی کابل ها
◄ بررسی انواع عایق کابل ها و نحوه محافظت فیزیکی از کابل ها
◄ بررسی استاندارد سطح ولتاژ کابل ها
◄ آشنایی با طبقه بندی کابل بر اساس تعداد رشته ها
◄ آشنایی با طبقه بندی کابل براساس نوع هادی
◄ معرفی کابل های چند رشته
◄ بررسی حداقل شعاع خمش مجاز در نصب کابل ها
◄ بررسی نکات نظارتی نصب کابل ها بر روی دیوار
◄ بررسی نکات نظارتی دفن کابل ها زیر خاک
◄ بررسی نکات نظارتی اتصالات کابل ها
◄ بررسی نکات نظارتی اجرای کابل در لوله برق
◄ بررسی نکات نظارتی رعایت فواصل ایمنی در نصب کابل ها
◄ بررسی نکات نظارتی اجرای کابل ها در مجاورت لوله های گاز
◄ بررسی نکات نظارتی عمومی نصب کابل ها

گالری تصاویر

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید