جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان (صاعقه گیر)

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس محسن انتظاری
نام فایل:NME1725

مهندس محسن انتظاری

<div id="15243018911088670"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/PGCBE?data[rnddiv]=15243018911088670&data[responsive]=yes"></script></div>

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

صاعقه پديده ای جوی است كه امکان وقوع آن در اثر اختلاف پتانسيل الکتريکی بين يك توده ابر و زمين، موجب تخليه الکتريکی ناگهانی و ايجاد جرقه های عظيم می شود. احتمال برخورد صاعقه به ساختمان ها با افزایش ارتفاع آن ها بیشتر شده و این برخورد می تواند خطراتی از قبیل انفجار يا آتش گرفتن وسايل در اثر گرمای توليدی صاعقه، آتش سوزی و يا انفجار ناشی از گرما در اثر عبور جريان بالا از هادی ها و يا قسمت های فلزی، ريزش سقف در اثر گرمای ناشی از محل برخورد صاعقه و همچنین خرابی قسمت های داخلی سيستم های الکتريکی و الکترونيکی را داشته باشد. در مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان به اجرای سیستم حفاظت در مقابل صاعقه اشاره شده است و دستورالعمل های اجرایی کاملی در زمینه نحوه صحیح اجرای این سیستم وجود دارد. در تمامی این دستورالعمل ها برای سیستم حفاظت در برابر صاعقه به مواردی از جمله ارتفاع نصب میله صاعقه گیر، نحوه صحیح اجرای هادی نزولی از چند ناحیه مختلف، اجرای شبکه ارتینک رینگ در اطراف ساختمان و همچنین استفاده از سرج ارستر یا SPD در داخل تابلو برق اصلی ساختمان اشاره شده است. در این آموزش سعی شده به کمک تصاویر واقعی ضمن آشنا کردن مخاطب با سیستم های حفاظت در برابر صاعقه و نحوه عملکرد آن نکات مهم در بحث نظارت بر اجرای سیستم صاعقه گیر آموزش داده شده و در کنار این آموزش ویدیویی کاملترین چک لیست نظارتی که می تواند تضمین کننده حسن اجرای سیستم صاعقه گیر باشد ارئه گردد.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین برق ناظر و طراح سازمان نظام مهندسی

دانشجویان مهندسی برق

فهرست مطالب

نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان (صاعقه گیر)

◄ تعريف صاعقه
◄ بررسی چهار خطر صاعقه برای سازه ها
◄ آشنایی با تجهیزات سیستم صاعقه گیر
◄ بررسی نکات مهم در نصب صاعقه گیرها
◄ بررسی شرايط نصب هادی نزولی 
◄ آشنایی با نکات نظارتی عمومی صاعقه گیر
◄ آشنایی با نکات نظارتی سیستم ارت صاعقه گیر
◄ آشنایی با نکات نظارتی هادی نزولی صاعقه گیر
◄ آشنایی با نکات نظارتی برق گیر حفاظتی (SPD) 

گالری تصاویر

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید