جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان (سیستم ارت)

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس محسن انتظاری
نام فایل:NME1545

مهندس محسن انتظاری

<div id="15173069223495444"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/4AKs0?data[rnddiv]=15173069223495444&data[responsive]=yes"></script></div>

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

یکی از مهمترین وظایف مهندسین ناظر برق ساختمان اطمینان از احداث یک سیستم اتصال زمین استاندارد بر طبق مقررات ملی ساختمان است. در صورت وجود یک سیستم اتصال زمین مناسب در هر ساختمان تا حد زیادی ایمنی برق و عملکرد وسایل حفاظتی در زمان مجاز تضمین خواهد شد. با این وجود قرار گیری ساختمان ها در بسترهای متفاوت خاکی و سنگلاخی و تنوع در فضاهای قابل استفاده به عنوان سیستم ارت در هر ساختمان باعث شده که بسته به شرایط، سیستم ارت به شیوه های متفاوتی احداث شود. عدم دقت در احداث سیستم ارت می تواند منجر به افزایش مقاومت ارت و یا کوتاه شدن عمر مفید آن شده و این در نهایت منجر به عدم تحقق اهداف اولیه در احداث سیستم ارت خواهد شد. با توجه به این موارد امروزه احداث سیستم اتصال زمین تبدیل به یک علم شده که فقط افراد دارای صلاحیت و با اطلاعات بروز قادر به اجرای آن خواهند بود. در این بین لازمه نظارت صحیح بر حسن اجرای سیستم ارت نیز داشتن اطلاعات بروز در این زمینه است. در این آموزش سعی شده به کمک تصاویر واقعی نکات مهم در بحث نظارت بر اجرای سیستم ارت آموزش داده شده و در کنار این آموزش ویدیویی کاملترین چک لیست نظارتی که می تواند تضمین کننده حسن اجرای سیستم اتصال زمین باشد ارئه گردد.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین برق ناظر و طراح سازمان نظام مهندسی

دانشجویان مهندسی برق

فهرست مطالب

نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان (سیستم ارت)

◄ تعریف سیستم اتصال زمین
◄ بررسی سه لازمه وجود سیستم اتصال زمین
◄ بررسی انواع سیستم های اتصال زمین
◄ انتظارات از یک اتصال زمین خوب
◄ هدف از سیستم اتصال زمین طبق مقررات ملی ساختمان
◄ آشنایی با الکترولیت های مورد استفاده در اطراف الکترود
◄ بررسی انواع الکترودهای زمین
◄ اصول اجرای سیستم زمین با الکترود قائم
◄ اصول اجرای سیستم زمین با الکترود های افقی
◄ اصول اجرای سیستم زمین با الکترودهای صفحه ای
◄ اصول استفاده از الکترود بتن مسلح در شالوده ساختمان به عنوان ارت

گالری تصاویر

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید