جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان(حریم خطوط برق)

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس محسن انتظاری
نام فایل:NME1530

مهندس محسن انتظاری

<div id="15173054736887400"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/84UMt?data[rnddiv]=15173054736887400&data[responsive]=yes"></script></div>

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

در هر گونه ساخت و سازی باید به بحث رعایت حریم از خطوط برق رسانی توجه گردد. عدم رعایت این حریم چه از نوع هوایی و چه زمینی و همچنین چه حریم افقی و چه عمودی باید توسط مهندس ناظر تشخیص داده شده و با توجه به مقررات مربوطه تذکرات لازم جهت رعایت آن داده شود. ضمنا در بحث رعایت حریم باید به نکاتی همچون برجستگی های ساختمان، داربست های موجود در حین اجرای عملیات ساختمانی و نکات بعد از بهره برداری همچون وارد کردن چوب پرده از پنجره دقت کرد. در این آموزش سعی شده به کمک تصاویر واقعی نکات مهم در بحث نظارت آموزش داده شده و در کنار آموزش ویدیویی کاملترین چک لیست نظارتی که می تواند تضمین کننده حسن اجرای تاسیسات برقی باشد ارئه شود.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین برق ناظر و طراح سازمان نظام مهندسی

دانشجویان مهندسی برق

فهرست مطالب

نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان(حریم خطوط برق)

◄ آشنایی با انواع حریم هوایی و زمینی ساختمان از خطوط برق
◄ آشنایی با انواع حریم افقی و عمودی ساختمان از خطوط برق
◄ آشنایی با مقدار حریم ساختمان از خطوط فشار ضعیف
◄ آشنایی با مقدار حریم ساختمان از خطوط فشار متوسط
◄ آشنایی با مقدار حریم ساختمان از خطوط فشار قوی
◄ آشنایی با موارد خاص در خصوص رعایت حریم
◄ آشنایی با موارد نظارتی مرتبط با شبکه

گالری تصاویر

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید