جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

معرفی ناظر، عقد قرارداد و شروع به کار در نظارت عمران ساختمان

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس سید حسین حاجی آبادی
نام فایل:nhh1115

مهندس سید حسین حاجی آبادی

<div id="15249069561521438"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/EwR4S?data[rnddiv]=15249069561521438&data[responsive]=yes"></script></div>

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

وظایف مهندس ناظر ساختمان در عین ساده بودن دارای مسئولیت‌ها و عواقب بسیاری است،که مهندسان ناظر عمدتاً از این مسئولیت بی‌خبر بوده و خود را در معرض مسئولیت‌های اداری و حقوقی و انتظامی قرارمی دهند. وظیفه مهندس ناظر فقط نظارت بر اجرای بنای در حال احداث نبوده و شرح وظایف و مسئولیت‌های بسیاری را دانسته یا ندانسته برعهده‌گرفته‌اند. تعداد زیادی از مهندسین و ناظرین ساختمان درک صحیحی از مفاهیم و مطالب موجود در آیین نامه ها، نشریات و مقررات ملی ساختمان ندارند و شاید این به دلیل عدم ارائه عکس¬های اجرایی و یا شاید عدم تجربه کافی در اجرا و نظارت باشد که نتیجه آن ساخت و سازهای غیر اصولی، نا ایمن و بی¬کفایت خواهد بود. همچنین درصد زیادی از مهندسین در بدو ورود به حوزه نظارت و اجرای ساختمان، با اصول اجرایی و نظارت آشنایی چندانی ندارند.
در آموزش جامع نظارت ساختمان سعی بر آن است که شما مهندسان ناظر را با اصول کلی و نکات فنی، حقوقی و آئین نامه¬ای نظارت بر ساختمان آشنا کنیم. نکات فنی ،آئین نامه ای و ایمنی از شروع کار نظارت یعنی عقد قرارداد نظارت تا پایان کار مانند اقدامات قبل از صدور مجوز شروع به کار، نظارت بر تخریب، گودبرداری و …و نکات حقوقی که ممکن است یک مهندس ناظر به دلیل عدم آگاهی و تسلط بر این نکات، دچار عواقب و تبعات گاه بسیار سنگین و جبران ناپذیر آن ها شود. در واقع هدف ما از این آموزش ترسیم مسیری شفاف و روشن از نظارت ساختمان از آغاز تا پایان است تا شما مهندس ناظر بدون استرس و نگرانی وارد بازار کار شده و از سردرگمی اولیه ناشی از کم تجربگی و کم اطلاعی رهایی پیدا کنید.
در فصل اول این آموزش یعنی معرفی ناظر، عقد قرارداد و شروع به کار سعی بر آن است که شما را با پیش مقدمات نظارت بر ساختمان از عقد قرارداد تا مرحله تخریب ساختمان آشنا کرده و اقدامات قبل از صدور مجوز شروع به کار عملیات ساختمانی را به شما آموزش دهیم.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین عمران ناظر و طراح سازمان نظام مهندسی ساختمان

دانشجویان رشته عمران

فهرست مطالب

معرفی ناظر، عقد قرارداد و شروع به کار در نظارت ساختمان

◄ آشنایی با نحوه معرفی ناظر و ارجاع کار
◄ آشنایی با اقدامات مهم قبل از تایید کار و عقد قرارداد
◄ آشنایی با نحوه عقد قرارداد نظارت ساختمان
◄ آشنایی با برگ تعهد نظارت ساختمان
◄ آشنایی با اقدامات مهم قبل از صدور مجوز شروع به کار

گالری تصاویر

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید