جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

برخی از مالکان و یا پیمانکاران تأسیسات الکتریکی به دلایل مختلف به جای مراجعه به اداره برق منطقه مربوطه و اخذ انشعاب دائم یا موقت، مبادرت به انشعاب گیری از شبکه های برق موجود می کنند. این امر خلاف قانون و نتیجه ای جز پرداخت خسارت، توسط فرد حقیقی یا حقوقی خاطی و جمع آوری انشعاب غیر مجاز توسط اداره برق ندارد. لذا در این خصوص ناظران تأسیسات ساختمان باید دقت نموده و مالک، مجری یا نماینده وی را از این امر مطلع سازد و گزارش تخلف را به شهرداری منطقه، سازمان نظام مهندسی و شرکت توزیع برق تسلیم نمایند. رایج ترین انشعابهای غیرمجاز عبارتند از:

  1. انشعاب گیری به صورت مستقیم از پایه برق (شبکه هوایی سیمی یا کابل خودنگهدار فشارضعیف)
  2. انشعاب گیری غیر قابل رویت از کابل ورودی کنتور در فاصله ای بین پایه برق و کنتور مشترک
  3. انشعاب گیری از کنتور یا کنتورهای همسایگان مجاور (بعضا جهت تأمین برق سه فاز غیرمجاز از سه کنتور تک فاز با فازهای متفاوت استفاده می شود.)
  4. شکستن پلمپ تابلوهای کنتوری و انشعاب گیری غیرمجاز از شمش های ورودی کلید اتوماتیک تابلو
  5.  انشعاب گیری از ترمینال پایه های فلزی روشنایی معابر عمومی با شکستن و یا باز نمودن قفل دریچه ترمینال این پایه ها
  6.  انشعاب گیری غیرمجاز از کابلهای زمینی شبکه فشار ضعیف (به دلیل دفن کابل در داخل زمین و غیرقابل رویت بودن آن، باید با دقت بررسی شود.)

ناظرین، توصیه می شود زمان بازدید از ساختمان، موارد زیر را برای تابلو کنتور برق موقت بررسی نمایند:

  1. آمپراژ کلید مینیاتوری متناسب با کنتور درخواستی باشد.
  2. مسیر انشعاب کابل خروجی، به سمت تابلو برق موقت کارگاه ساختمانی باشد. در بعضی از ساختمان ها به صورت نمادین کابل کشیده می شود

      3. انشعاب برق موقت به مصرف کننده بررسی گردد.

      4. آمپراژ ترمینال RCT و محکم بودن اتصالات به آن بررسی شود (برای اطلاعات بیشتر به فصل پنجم رجوع شود).

      5. تهبند جهت جلوگیری از برق گرفتگی در انتهای ترمینال ها نصب باشد