جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

طراحی و محاسبات تاسیسات برقی ساختمان (تعیین سایز لوله های برق و سینی کابل ها)

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس محسن انتظاری
نام فایل:tme1260

مهندس محسن انتظاری

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

مهندسین طراح برق درکنار محاسبات مقطع سیم ها و کابل ها باید نوع مناسب لوله های برق مورد استفاده، سایز مناسب آن ها و همچنین ابعاد سینی کابل ها را در طراحی های خود مشخص کرده و مهندسین ناظر برق بر حسن اجرای این موارد نظارت داشته باشند. جهت تعیین سایز و نوع لوله های برق و سینی کابل ها در گام نخست بایستی با انواع لوله ها و سینی کابل های استاندارد مورد استفاده در تاسیسات برقی ساختمان ها آشنا بوده و در گام بعدی با نحوه سایز بندی آن ها طبق استانداردهای مختلف از جمله سایز برحسب اینچ، میلیمتر و PG آشنایی لازم را پیدا کنیم. در نهایت با توجه به نحوه اجرای تاسیسات برقی، می توان نوع لوله یا سینی کابل مناسب را انتخاب کرده و طبق جداول استاندارد برحسب تعداد رشته های هادی ها و مقطع هادی ها می توان سایز مناسب را نیز برای لوله های برق و سینی کابل ها تعیین نمود. ضمنا در خصوص تعیین نوع و ابعاد لوله ها جهت اجرای تاسیسات جریان ضعیف ساختمان ها نیز می توان طبق جداول استاندارد مقطع مناسب برای لوله ها را انتخاب نمود. در این آموزش سعی شده با جمع بندی تمامی منابع قابل استناد در بحث تعیین نوع و مقطع لوله های برق و سینی کابل ها و همچنین دستورالعمل های اجرایی در این زمینه یک مجموعه کامل و کاربردی جهت محاسبه مقاطع آن ها ارائه شود.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین برق ناظر و طراح سازمان نظام مهندسی

دانشجویان مهندسی برق

فهرست مطالب

◄ معرفی انواع لوله های برق مورد استفاده در تاسیسات برقی ساختمان
◄ آشنایی با سایزهای استاندارد لوله پلاستیکی سخت PVC (پلیکا)
◄ بررسی کاربرد سایزهای مختلف لوله های پلیکا
◄ آشنایی با سایزهای استاندارد لوله های خرطومی پلاستیکی
◄ معرفی انواع لوله های فولادی برق مورد استفاده در تاسیسات برقی ساختمان
◄ آشنایی با سایزهای استاندارد لوله های فولادی
◄ بررسی حداکثر فضای اشغالی مجاز برای لوله های برق برحسب تعداد و نوع هادی ها
◄ بررسی تعداد مجاز سیم های NYAF و NYA و سیم تلفن در لوله های سیاه
◄ بررسی نحوه انتخاب اندازه دهانه لوله های فولادی بر حسب تعداد هادی ها و نوع آن ها
◄ بررسی حداکثر تعداد مجاز هادی های روشنایی و نیرو در داخل لوله های مختلف
◄ بررسی حداکثر تعداد مجاز هادی های جریان ضعیف (تلفن، زنگ و مانند آن) در لوله های مختلف
◄ آشنایی با عرض، طول، ارتفاع و ضخامت های استاندارد سینی کابل بر حسب میلیمتر
◄ آشنایی با درپوش های استاندارد سینی کابل ها
◄ بررسی انتخاب سایز لوله های برق در یک پروژه واقعی

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید