جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

نکات اجرایی سفت کاری، نازک کاری و پایان کار در نظارت عمران ساختمان

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس سید حسین حاجی آبادی
نام فایل:nhh1265

مهندس سید حسین حاجی آبادی

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

یکی از مهم ترین مراحل ساخت یک ساختمان پس از اجرای اسکلت مرحله سفت کاری می باشد. در مهندسی عمران از این عملیات دو برداشت می شود: تمامی آیتم های سازه ای یک ساختمان شامل کلیه عملیات بتن ریزی، کرسی چینی، بلوکاژ، اجرای تیر و ستون، اجرای سقف و در نهایت دیوارچینی کلیه ساختمان ها. کلیه عملیات دیوار و تیغه چینی ساختمان بهمراه اجرای عنصرهای پایدارکننده دیوارها از قبیل وال پست، نعل درگاه و …. نازک کاری شامل کلیه عملیات اجرایی پس از مراحل سفت کاری بوده که برخی از این موارد عبارت است از: اندودکاری، عایق کاری، سنگ کاری، کاشی کاری، نقاشی، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، نصب در و پنجره، عملیات اجرای نما و…. پس از اتمام ساخت بنا، مالک ساختمان می‌بایست نسبت به دریافت جواز پایان کار ساختمان اقدام نماید. برای این کار مالک می‌بایست به مرجع دریافت پروانه ساخت بنا که همان شهرداری‌ها می‌باشند مراجعه نماید و درخواست صدور گواهی پایان کار ساختمانی بدهد.
هدف ما از این آموزش آشنایی شما با نکات نظارتی مراحل مختلف سفت کاری یعنی دیوارچینی و تیغه چینی و مراحل مختلف نازک کاری شامل عایق کاری، نصب پنجره ها و اجرای نماست، در انتهای آموزش جامع نظارت ساختمان نیز ضوابط صدور گواهی پایان عملیات ساختمانی را بیان خواهیم کرد.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین عمران ناظر و طراح سازمان نظام مهندسی ساختمان

دانشجویان رشته عمران

فهرست مطالب

نکات اجرایی سفت کاری، نازک کاری و پایان کار در نظارت عمران ساختمان

◄ آشنایی با تعریف سفت کاری
◄ آشنایی با نکات اجرایی کرسی چینی
◄ آشنایی با نکات اجرایی دیوارچینی
◄ آشنایی با نکات نظارتی مهم سفت کاری
◄ آشنایی با تعریف نازک کاری
◄ آشنایی با نکات اجرایی عایق کاری ساختمان
◄ آشنایی با نکات نظارتی اجرای نما و سقف کاذب
◄ آشنایی با نکات نظارتی مهم نازک کاری
◄ آشنایی با تعریف گواهی پایان کار
◄ آشنایی با ضوابط صدور گواهی پایان کار

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید