جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

چک لیست و تجهیز کارگاه در نظارت عمران ساختمان

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس سید حسین حاجی آبادی
نام فایل:nhh1145

مهندس سید حسین حاجی آبادی

<div id="15249070549510627"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/P5TRg?data[rnddiv]=15249070549510627&data[responsive]=yes"></script></div>

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

چک لیست برگه¬ای است که در آن همه مواردی که در هر مرحله باید بازدید شود، ذکر شده است. از آن-جاکه تعداد آیتم¬ها و مواردی که در هر بازدید باید کنترل گردد، زیاد بوده و احتمال فراموشی و از قلم افتادن آن-ها بسیار، همراه داشتن یک چک لیست جامع و کامل در هر نوبت بازدید امری ضروری به نظر می رسد که باعث صرفه جویی در مدت زمان بازدید، تفهیم بهتر مالک یا سازنده با توقعات فنی مهندس ناظر و سادگی کار در مراحل بعدی بازدید می شود. تجهیزکارگاه نیز مربوط به مالک یا سازنده می شود ولی از آنجا که یک تجهیز کارگاهی خوب و اصولی تاثیر زیادی در پیشبرد پروژه و سازماندهی عملیات کاری دارد، آشنایی با آن برای مهندسان ناظر امری اجتناب ناپذیر است.
در این آموزش سعی بر آن است که شما را با اهمیت تهیه چک لیست آشنا کرده و اصول کلی حاکم بر یک تجهیزکارگاهی خوب را به شما آموزش دهیم.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین عمران ناظر و طراح سازمان نظام مهندسی ساختمان

دانشجویان رشته عمران

فهرست مطالب

چک لیست و تجهیز کارگاه در نظارت ساختمان

◄ آشنایی با تعریف چک لیست و اهمیت آن در امر نظارت
◄ آشنایی با اهمیت بایگانی گزارشات و چک لیست ها
◄ آشنایی با اصول حاکم بر یک تجهیزکارگاه خوب

گالری تصاویر

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید