جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

معرفی منابع قوانین در حوزه مسئولیت مهندسین ناظر معمار و بررسی اولویت ها در صورت تعارض بین قوانین، آیین نامه ها و شیوه نامه ها

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس محسن انتظاری
نام فایل:gme1905

مهندس محسن انتظاری

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

همانطور که اطلاع دارید علاوه بر مباحث فنی موجود در مقررات ملی ساختمان که مهندسین ناظر باید بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشند بسیاری از قوانین و مقررات در منابع حقوقی و کیفری و همچنین منابع انتظامی نیز در حوزه مسئولیت مهندسین ناظر معماری می باشد. البته با وجود مسئولیت های گسترده ای که در منابع مختلف قوانین و مقررات بر دوش مهندس ناظر معماری قرار گرفته است چون مهندس ناظر در حوزه اجرا فعالیت نمی کند می تواند با انجام یک سری از اقدامات موثر، حتی درصورت بروز تخلفات در اجرای عملیات ساختمانی به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و از خود صلب مسئولیت کند. از جمله این اقدامات ارایه دستور کارهای موثر به مالک و مجری ساختمان و همچنین ارائه گزارشات دقیق در نظارت مرحله ای پروژه ساختمانی می باشد. بنابراین در کنار نظارت بر حسن اجرای عملیات ساختمانی بر اساس مقررات ملی ساختمان، برقراری مکاتبات موثر و به موقع با مرجع صدور پروانه، نظام مهندسی، اداره کار و غیره جزو فعالیت های کلیدی و مهم ناظر ساختمان می باشد. برای دستیابی به این هدف در فصل اول سعی می کنیم با منابع مختلف قوانین و مقرراتی که در حوزه مسئولیت مهندسین ناظر هستند بطور کامل آشنا شویم.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین معمار ناظر و طراح سازمان نظام مهندسی

دانشجویان رشته معماری

فهرست مطالب

◄ بررسی قوانین در منابع انتظامی در حوزه مسئولیت مهندسین ناظر معمار
◄ بررسی قوانین در منابع فنی در حوزه مسئولیت مهندسین ناظر معمار
◄ بررسی قوانین در منابع حقوقی و کیفری در حوزه مسئولیت مهندسین ناظر معمار
◄ اولویت بندی قوانین، آیین نامه ها و شیوه نامه ها در صورت تعارض بین آن ها

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید