جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

آموزش نحوه محاسبه مالیات اشخاص حقیقی مخصوص مهندسین

سطح:پیشرفته
مدرس:سید احمد دلبری
نام فایل:ead1401

سید احمد دلبری

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

همانطور که اطلاع دارید کلیه مهندسین شاغل در سازمان نظام مهندسی مانند سایر مودیان مالیاتی بایستی هر ساله فرم اظهارنامه مالیاتی را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. جهت ارسال فرم اظهارنامه و انجام فرآیند تکمیل آن مهندسین بایستی اطلاعات کافی در ضمینه قوانین و مقررات مربوطه را داشته باشند. ضمنا در فرآیند تکمیل اظهارنامه در نرم افزار اظهارنامه مالیاتی و همچنین تکمیل صحیح جداول آن مهندسین بایستی دقت کافی را داشته باشند. عدم ارسال اظهارنامه در مهلت مقرر و یا عدم دقت در تکمیل صحیح اظهارنامه مالیاتی میتواند طبعاتی برای مهندسین داشته باشد از جمله این طبعات عدم امکان استفاده از معافیت های قانونی، امکان در نظر گرفتن جریمه برای مودی و اعلام برگ قطعی مالیات به صورت علی الراس می باشد. جهت تکمیل صحیح اظهارنامه مالیاتی مخصوص مهندسین در گام نخست بایستی با نحوه محاسبه مالیات اشخاص حقیقی طبق قانون مالیات های مستقیم آشنایی لازم را داشته باشیم. در این فصل سعی شده تا تمامی نکات مهم و کلیدی بخش هایی از قانون که اطلاعات لازم را در اختیار مهندسین قرار می دهد را به طور کامل بررسی کنیم.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین برق ناظر و طراح سازمان نظام مهندسی

دانشجویان مهندسی برق

فهرست مطالب

◄ آموزش تعاریف و اصطلاحات مالیاتی
◄ آموزش ماده های مالیاتی اشخاص حقیقی به همراه مثال های کاربردی
◄ آموزش ماده 84 قانون مالیات های مستقیم به همراه مثال های کاربردی
◄ آموزش ماده 131 قانون مالیات های مستقیم به همراه مثال کاربردی
◄ آموزش ماده 137 قانون مالیات های مستقیم به همراه مثال کاربردی

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید