جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

بررسی مسئولیت ناظر عمران ساختمان بر اساس قوانین شهرداری و مقررات ملی

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس محسن انتظاری
نام فایل:civil1515

مهندس محسن انتظاری

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

لزوم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت واحدهای ساختمانی همواره در قوانین و مقررات شهری مورد توجه بوده است و قانون شهرداری ها مهم‌ترین بازوی قانونی شهرداری‌ها برای کنترل، پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی محسوب می‌شود. با توجه به اشاره مستقیم به وظایف مهندسین ناظر سازه در قانون شهرداری ها بررسی این موارد از اهمیت زیادی برخوردار است. ضمنا شالوده وظایف مهندسین ناظر سازه در مقررات ملی ساختمان در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین مبحث ۲ مقررات ملی و آیین نامه های اجرایی آن می باشد. در این فصل سعی شده تمامی مواد مرتبط با مسئولیت مهندسین عمران در منابع فوق مورد بررسی قرار گیرد.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین عمران ناظر و محاسب سازمان نظام مهندسی

دانشجویان رشته مهندسی عمران

فهرست مطالب

◄ بررسی مواد مرتبط با مسئولیت مهندسین عمران در قانون شهرداری ها
◄ بررسی مواد مرتبط با مسئولیت مهندسین عمران در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
◄ بررسی مواد مرتبط با مسئولیت مهندسین عمران در مبحث ۲ مقررات ملی

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید