جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

طراحی تاسیسات الکتریکی یک ساختمان 6 طبقه با Autocad (پلان همبندی)

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس محسن انتظاری
نام فایل:BME1557

مهندس محسن انتظاری

<div id="15241304317723141"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Sou6E?data[rnddiv]=15241304317723141&data[responsive]=yes"></script></div>

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

در ویرایش جدید مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان صراحتا اجرای همبندی اصلی در کنار سیستم اتصال زمین بصورت یک الزام مطرح شده. ضمنا اجرای همبندی اضافی در محیط های مخصوص و مکانهایی که در مورد عملکرد سیستم حفاظتی در زمان مجاز اطمینان کافی وجود ندارد الزامی است. بنابراین مهندسین طراح برق موظفند که نقشه پلان همبندی ساختمان را در کنار نقشه سایر پلان ها طراحی کرده و به مجری طرح تحویل دهند. در این آموزش نحوه ترسیم پلان همبندی بصورت استاندارد بطوری که شامل اتصال شینه اصلی اتصال زمین به شبکه همبند از سه نقطه و اتصال به یکی از هادی های اصلی ساختمان مانند لوله اصلی آب یا گاز و کانال ها و همچنین به هریک از شینه های اتصال زمین طبقات باشد آموزش داده شده است.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین برق طراح نظام مهندسی ساختمان

دانشجویان رشته برق که قصد وارد شدن به سازمان نظام مهندسی دارند

فهرست مطالب

◄ طراحی شینه اصلی اتصال زمین و شینه های فرعی طبقات
◄ ترسیم اتصالات بین شینه ها و شبکه همبند و هادی اصلی ساختمان
◄ اضافه کردن مقطع هادی ها در بخش های مختلف شبکه همبندی به نقشه

گالری تصاویر

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید