جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

طراحی تاسیسات مکانیکی یک ساختمان 4 طبقه با AutoCAD (پلان سرمایش)

<div id="15020285802960574"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/4azXZ?data[rnddiv]=15020285802960574&data[responsive]=yes"></script></div>
بخش ها:5
مدت زمان: 50 دقیقه
سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس محسن انتظاری
نام فایل:AME8975

مهندس محسن انتظاری

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

در این آموزش ابتدا توضیحات فنی در خصوص سیستم سرمایش ساختمان با کولر آبی شرح داده می شود و سپس جانمایی رایزرهای کولر جهت طبقات اول، دوم، سوم و چهارم انجام می شود. سپس بر روی پلان پشت بام جانمایی صحیح کولرها براساس محل هر یک از کانال های کولر انجام می شود. در گام بعدی پس از جانمایی دریچه های کولر اتاق ها ترسیم کانالهای انشعابی کولر برای طبقات اول و دوم و همچنین سوم و چهارم در پلان های جداگانه انجام می شود. سپس نوع کولرها و ظرفیت هوادهی آنها را در پلان پشت بام مشخص کرده و به نقشه اضافه می کنیم. همچنین ابعاد هریک از دریچه های کولر و میزان ظرفیت آنها را برای اتاق ها مشخص می کنیم. با توجه به اینکه برای انشعابات کانل های هریک از اتاق ها از کانال اصلی واحد باید ضریب تیک آف (Take off) را تعیین کنیم، در نهایت مقدار این ضریب را هم به نقشه اضافه خواهیم کرد.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک عضو نظام مهندسی ساختمان

دانشجویان مهندسی مکانیک

پیش نیاز ها؟

آشنایی کلی با نرم افزار AutoCAD

آشنایی کلی با تاسیسات مکانیکی ساختمان

فهرست مطالب

◄توضیحات فنی در خصوص ظرفیت کولرها و ضریب تیک آف انشعابات
◄جانمایی کانل های کولر هر یک از واحد ها
◄جانمایی کولرها در پلان پشت بام
◄جانمایی دریچه های کولر و ترسیم کانال های انشعابی برای اتاق ها
◄اضافه کردن ظرفیت کولرها و ابعاد دریچه ها و ضریب Take off به نقشه

گالری تصاویر

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید