انتخاب صفحه

شبیه سازی حرکت فلز مذاب در لوله (ویسکوزیته وابسته به دما) در Fluent

بخش ها: 10
مدت زمان:  20 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: FRN2915
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

 زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

در این تمرین جریان فلز مذاب از درون یک کانال دو بعدی بررسی می شوند.ویسکوزیته فلز مذاب به دما وابسته است که این وابستگی با یک تابع UDF بیان می شود. شرط تقارن در خط مرکزی اعمال شده و تنها نصف کانال مدل شده است. دیواره های کانال به دو قسمت تقسیم شده است: wall با دمای 280K و wall با دمای 290K.
هدف از این تمرین ایجاد یک UDF برای ویسکوزیته وابسته به دمای فلز مایع به این تغییرات در دمای دیوار می باشد.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک سیالات.

افرادی که نیاز به حل به روش عددی دارند.

افرادی که مسائل را به روش مش بندی حل می کنند.

پیش نیاز ها؟

آشنایی کلی با روش المان محدود

فهرست مطالب

◄آماده سازی
◄مش
◄تنظیمات عمومی
◄مدل ها
◄توابع تعزیف شده توسط کاربر
◄مواد
◄شرایط مرزی
◄حل
◄نمایش کانتور های ویسکوزیته مولکولی
◄بررسی UDF استفاده شده

گالری تصاویر

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید