انتخاب صفحه

شبیه سازی پاشش قطره از نازل هد پرینتر در نرم افزار Fluent

بخش ها: 15
مدت زمان:  30 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: FRN2900
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

 زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

هدف از این تمرین مدلسازی پدیده گذرای سقوط قطره در هد پرینتر است. از مدل VOF برای مدلسازی شکل قطره استفاده می شود. برای شرط مرزی متغیر با زمان از یک UDF استفاده می شود. مساله در نظر گرفته شده در این تمرین در شکل  نشان داده شده است. برای در نظر گرفتن اثر مویینگی در جوهر افشانده شده، تنش سطحی و زاویه خیس شدگی تعیین می گردد. سطح داخلی نازل بر خلاف سطح پیرامون آن قابلیت مرطوب شدن را دارد.
در زمان صفر، جوهر نازل را پر می کند، در حالی که باقی مانده دامنه با هوا پر می شود. هر دو سیال در حالت سکون در نظر گرفته می شوند. برای آغاز سقوط فطره، سرعت جوهر در مرز داخلی به صورت ناگهانی از صفر تا m/s 3.58 افزایش می یابد و پاشش را مشاهده می کنیم.
در این تمرین از یک UDF استفاده می شود. پس از 10 میکروثانیه، سرعت به صفر باز میگردد دریچه افشاننده جوهر بسته می گردد. در این مساله از گرانش صرف نظر شده است. با توجه به تقارن محوری مساله، یک هندسه دوبعدی مورد استفاده قرار گرفته است. شبکه محاسباتی ایجاد شده شامل 24000 سلول می باشد. دامنه شامل 2 ناحیه می باشد: یک مخزن جوهر و یک مخرن هوا.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک سیالات.

افرادی که نیاز به حل به روش عددی دارند.

افرادی که مسائل را به روش مش بندی حل می کنند.

پیش نیاز ها؟

آشنایی کلی با روش المان محدود

فهرست مطالب

◄ آماده سازی
◄ مش
◄تغییر مقیاس مش
◄تغییر واحد ها
◄نمایش مسئله نسبت به یک محور خاص
◄مدل چند فازی
◄مواد
◄تنظیمات مربوط به فازها
◄اضافه کردن UDF
◄تعیین شرایط مرزی و مرتبط کردن آن با UDF
◄شرایط کارکرد
◄حل
◄مقدار دهی اولیه برای حل
◄استقاده از Adapt
◄پس پردازش

گالری تصاویر

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید