انتخاب صفحه

شبیه سازی فلاش تانک در نرم افزار Fluent

بخش ها: 21
مدت زمان:  46 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: FRN2885
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

 زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

در این مثال، خالی و پر شدن یک تانکر آب را مدل سازی خواهیم کرد. مساله گذرا به صورت شبیه سازی چند فازی (آب و هوا) با استفاده از مدل چند فاز کسر حجم سیال (VOF) حل می شود. سطح اولیه آب تانکر با دوبار حل و روش صحیح خطا بدست می آید. در لحظه شبیه سازی منبع ذخیره روشن شده و سایر لحظات خاموش خواهد بود. سطح آب تا زمانی که آب در لوله U شکل بیرون ریخته (به دلیل اثر سیفونی) کاملا تصفیه شود، بالا می آید. مواردی که برای اولین بار در آموزش ارائه می شود.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک سیالات.

افرادی که نیاز به حل به روش عددی دارند.

افرادی که مسائل را به روش مش بندی حل می کنند.

پیش نیاز ها؟

آشنایی کلی با روش المان محدود

فهرست مطالب

◄وارد کردن مش
◄نمایش دید
◄تعیین نوع شبیه سازی
◄فعال سازی مدل توربولانس
◄تنظیم مدل چند فازی VOF
◄مواد
◄تعریف فاز ها
◄تنظیم مدل چند فازی
◄تنظیم شرایط عملکرد
◄تعیین شرایط مرزی
◄تعیین روش های حل
◄مقدار دهی اولیه و تعیین زمان حل اولیه
◄تهیه لیست انطباق برای تعیین زمان
◄مقدار دهی اولیه حل جریان
◄تنظیمات نمایش اولیه
◄تعیین فعالیت های محاسبات
◄تنظیم ذخیره اتوماتیک
◄تعریف دستورات تغییر شرایط مرزی بعد از t=1
◄تنظیم توالی انیمیشن
◄اجرای محاسبات
◄نتایج پس پردازش

گالری تصاویر

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید