انتخاب صفحه

شبیه سازی جریان گردابی اطراف یک استوانه در Fluent

بخش ها: 7
مدت زمان:  30 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: FRN2855
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

 زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

در این آموزش با استفاده از حالت گذرا و انیمیشن سازی به مطالعه گردابه حول یک استوانه می پردازیم علت این پدیده اینست که در اعداد رینولز پایین عدد لزجت به صورت دفع کننده ظاهر می شود و جریان های که قرار است از روی استوانه رد بشن را DAMP می کند و باعث ایجاد گردابه در پشت استوانه می شود. اگر لزجت بالا باشه حرکت منظم میشود و شاهد این اتفاق نخواهیم بود.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک سیالات.

افرادی که نیاز به حل به روش عددی دارند.

افرادی که مسائل را به روش مش بندی حل می کنند.

پیش نیاز ها؟

آشنایی کلی با روش المان محدود

فهرست مطالب

◄وارد کردن مش به Fluent
◄بررسی کیفیت مش
◄تغییر در غاظت و ویسکوریته هوا
◄تعیین شرایط مرزی پریودیک
◄تعیین شرایظ اولیه خاص برای ناحیه خاص
◄تنظیمات انیمیشن سازی
◄دیدن نتایج

گالری تصاویر

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید