انتخاب صفحه

تحلیل یک زانو مخلوط کننده در Fluent

مدت زمان:  30 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: FRN2740
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

 زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

هدف اول از حل این مسئله مشخص کردن روش مخلوط شدن دو سیال با دمای مختلف در یکدیگر و نیز محاسبه ماکزیمم فشار است.هدف دوم نمایش قابلیت های بصری fluent در ارائه گزارش های بصری است.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک سیالات.

افرادی که نیاز به حل به روش عددی دارند.

افرادی که مسائل را به روش مش بندی حل می کنند.

پیش نیاز ها؟

آشنایی کلی با روش المان محدود

فهرست مطالب

تبدیل یک زانو مخلوط کننده در Fluent

◄ مدلسازی زانو دو بعدی در Design Modeler
◄ رسم اتصال مخلوط کننده
◄ رسم صفحه بدون بعد از طراحی
◄ رسم گذاری قسمت های مرزی و ورودی
◄ مش بندی در Meshing
◄ انتخاب نوع سیال
◄ تعیین شرایط عملکرد
◄ تعیین شرایط اولیه
◄ تعیین دقت حل
◄ نمایش و تحلیل نتایج

گالری تصاویر

مدرس

گروه مدرسین

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید