انتخاب صفحه

مدلسازی جریان در یک مخلوط کننده T شکل در Fluent

مدت زمان:  30 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: FRN2725
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

 زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

هدف اول از حل این مسئله مشخص کردن روش مخلوط شدن دو سیال با دمای مختلف در یکدیگر و نیز محاسبه ماکزیمم فشار است.هدف دوم یادگیری design modeler است

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک سیالات.

افرادی که نیاز به حل به روش عددی دارند.

افرادی که مسائل را به روش مش بندی حل می کنند.

پیش نیاز ها؟

آشنایی کلی با روش المان محدود

فهرست مطالب

مدلسازی جریان در یک مخلوط کننده T شکل در Fluent

◄ تغییر زاویه دید
◄ رسم دایره و اندازه گذاری شعاع آن
◄ ساخت لوله با حجم دادن دو طرفه به دیواره
◄ تغییر صفحه رسم اشکال
◄ رسم لوله متصل به لوله اول طراحی شده
◄ اسم گذاری شرایط مرزی
◄ مش بندی بر روی سطح طراحی شده
◄ ورود به Fluent و تنظیمات اولیه
◄ تغییر ماده مورد استفاده
◄ تعیین شرایط اولیه
◄ حل مسئله
◄ نمایش خروجی ها و تحلیل نتایج

گالری تصاویر

مدرس

گروه مدرسین

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید