انتخاب صفحه

مدلسازی جریان سیال در یک ظرف با دیواره متحرک در Fluent

مدت زمان:  22 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: FRN2695
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

 زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

هنگامی که در مسئله دیواره های متحرک داریم باعث ایجاد گردابه در سیال میشود بسته به نوع حرکت دیواره ها این گردابه ها هم تغییر می کند.برای اینکه بتوانیم محاسبات کمتری انجام دهیم باید محل ایجاد گردابه ها را پیش بینی کنیم و در آن نواحی مش های ریز تری بزنیم.با تنظیمات Mesh sizing  در محیط  Mechanical این تنظیمات به راحای قابل اجرا است.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک سیالات.

افرادی که نیاز به حل به روش عددی دارند.

افرادی که مسائل را به روش مش بندی حل می کنند.

پیش نیاز ها؟

آشنایی کلی با روش المان محدود

فهرست مطالب

مدلسازی جریان سیال در یک ظرف با دیواره متحرک در Fluent

◄ مدلسازی دیواره های ظرف در Design Modeler
◄ متقارن سازی دیواره های ظرف نسبت به محور های مختلف
◄ اندازه گیری دیواره های ظرف
◄ رد کردن یک صفحه بدون حجم از هندسه مسئله
◄ مش بندی روی هندسه مسئله
◄ استفاده از Edge Sizing برای مش بندی ریزتر در دیواره ها
◄ تنظیمات کلی مسئله
◄ انتخاب مواد
◄ تعیین شرایط مرزی مسئله
◄ متحرک سازی دیواره ظرف با سرعت مشخص
◄ تعیین شرایط اولیه مسئله به صورت ترکیبی
◄ حل مسئله و همگرایی آن
◄ دیدن جریان گردابی در مسئله
◄ دنبال کردن نقاط
◄ دیدن نتایج به صورت برداری و کانتور
◄ تحلیل نتایج

گالری تصاویر

مدرس

گروه مدرسین

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید