انتخاب صفحه
همه چیز درباره ی هم بندی در ساختمان ها

همه چیز درباره ی هم بندی در ساختمان ها

همه چیز درباره همبندی در ساختمان ها ضرورت رعایت موارد ایمنی و جلوگیری از خطرات ناشی از برق گرفتگی مانند شوک الکتریکی، سوختگی و نظایر آن از مهم ترین خطرات احتمالی برق گرفتگی الکتریکی است. روش ها و ایده های بسیاری برای جلوگیری از این خطرات مطرح شده است. با اجرای همبندی...
همه چیز درباره ی سیستم صاعقه گیر

همه چیز درباره ی سیستم صاعقه گیر

همه چیز درباره سیستم صاعقه گیر در ساختمانهای بلندمرتبه تجاری و مسکونی برای جلوگیری از خطر برخورد صاعقه و ایجاد خسارت می توان از صاعقه گیر استفاده کرد. صاعقه گیر وظیفه کنترل مسیر هدایت صاعقه را بر عهده دارد، کنترل و مهار صاعقه از مهم ترین دغدغه ها در ساختمانهای بلند می...
نحوه اجرای همبندی اضافی

نحوه اجرای همبندی اضافی

نحوه اجرای همبندی اضافی همبندی اضافی که همبندی کمکی یا محلی نیز نامیده می شود؛ مکمل همبندی اصلی بوده و به منظور هم ولتاژ کردن نقاطی که همزمان در دسترس هستند، اجرا می شود. اتصال بدنه هادی تجهیزات الکتریکی و هادی بیگانه که همزمان در دسترس هستند، به ترمینال اصلی زمین،...
نحوه اتصال شبکه همبند به شینه اتصال زمین

نحوه اتصال شبکه همبند به شینه اتصال زمین

نحوه اتصال شبکه همبند به شینه اتصال زمین شبکه همبند شده بایستی حداقل از سه نقطه به شينه اتصال زمین، در تابلوی اصلی ساختمان (شینه زمین) وصل شود. نقاط اتصال شبکه همبند به اتصال زمین ساختمان، روی ستون های همبند شده منظور می گردد. یکی از این نقاط بایستی روی ستون همبند شده...
مزیت های همبندی در ساختمان ها

مزیت های همبندی در ساختمان ها

مزیت های همبندی در ساختمان ها همبندی، اتصال بین تجهیزات و لوازم بی برق به یکدیگر است و سیستم اتصال زمین بین تجهیزات و لوازم فلزی برقدار یا بدون برق به زمین است. همبندی بدون اتصال زمین، حفاظتی در برابر جریان های سرگردان ندارد و فقط در برابر الکتریسته ساکن حفاظت را...
کابل ها و اتصالات جریان ضعیف

کابل ها و اتصالات جریان ضعیف

کابل ها و اتصالات جریان ضعیف در مدارهای الکتریکی جریان ضعیف از کابل ها، قطعات و اتصالات مخصوص این فن آوری ها استفاده شده است. مهارت انجام این اتصالات، فرآیند نصب سیستم های جریان ضعیف مانند سیم کشی تلفن، سیستم های اعلام حریق، دوربین مداربسته و سیستم های اعلام سرقت...