انتخاب صفحه

آموزش نحوه پاسخگویی به سوال اصلی آزمون(طراحی مقطع)

سطح: پیشرفته
مدرس: مهندس زهرا باغنوی
نام فایل: azb1445

شرح دوره

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

داوطلبین آزمون طراحی معماری نظام مهندسی ساختمان

دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته معماری

فهرست مطالب

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید