انتخاب صفحه

بررسی استفاده از Sub Modeling بر روی محفظه نگهدارنده پمپ در Ansys Workbench

بخش ها: 12
مدت زمان:  28 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: ARN2845
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

یک محفظه نگهدارنده پمپ که دارای هشت سوراخ برای پیچ ها و یک سوراخ برای شفت می باشد. تحت فشارر 1000Pa در داخل و یک نیروی محوری 100N در سوراخ شفت می باشد. برای تحلیل تنش ابتدا کل مدل را با مش بندی درشت حل می کنیم. انتظار می رود که تمرکز تنش در سوراخ پیچ ها وجود داشته باشد لذا برای حل دقیق تر فقط قسمتی از مدل کامل که یکی از سوراخ ها در آن قرار گرفته است از مدل کامل جدا کرده و به صورت جداگانه و با مش بندی ریزتر تحلیل می کنیم.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک سیالات.

افرادی که نیاز به حل به روش عددی دارند.

افرادی که مسائل را به روش مش بندی حل می کنند.

پیش نیاز ها؟

آشنایی کلی با روش المان محدود

فهرست مطالب

◄بررسی مش بندی
◄استفاده از Extend to limits
◄اعمال قید Compression only
◄استفاده از Named selection
◄بررسی انتخاب تمام پیچ ها
◄تحلیل نتایج
◄استفاده از Sub modeling
◄اعمال load impact
◄استفاده از مش بندی Hex dominat
◄مقایسه دو تحلیل
◄رسم نمودار های تغییرات
◄مقایسه دو تحلیل با Path نتیجه گیری

گالری تصاویر

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید