انتخاب صفحه

بررسی اثر مش بندی بر روی نتایج یک قسمت تار عنکبوتی در Ansys Workbech

بخش ها: 13
مدت زمان:  18 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: ARN2805
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

 زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

در این تمرین قطعه ای را با مش های متفاوت تحلیل و مقایسه می کنیم تا اثر تغییرات مش روی کیفیت نتایج را مشاهده نماییم.قطعه تحت اثر هر دو بارگذاری کششی و خمشی قرار دارد، ناحیه مورد نظر ما قسمت تار عنکبوتی داخلی قطعه است.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک سیالات.

افرادی که نیاز به حل به روش عددی دارند.

افرادی که مسائل را به روش مش بندی حل می کنند.

پیش نیاز ها؟

آشنایی کلی با روش المان محدود

فهرست مطالب

◄اعمال Force
◄اعمال نیروی کششی
◄اعمال نیرو
◄اعمال مش بندی درشت
◄بررسیElement Quality
◄حل مساله
◄اعمال مش بندی درشت
◄بررسی Element quality
◄بهبود مش بندی
◄استفاده از Extent to limits
◄کوچک کردن مش بندی
◄حل مساله
◄تحلیل نتایج

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید