انتخاب صفحه

تحلیل چند مرحله ای بر روی بست لوله در نرم افزار Ansys Workbench

بخش ها: 10
مدت زمان:  16 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: ARN2790
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

 زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

هدف از این تمرین انجام یک تحلیل چهار مرحله ای روی یک بست لوله است که در شکل 213-2 نشان داده شده است. در مرحله اول روی پیج بارگذاری پیش تنش اعمال می شود سپس در مرحله دوم تا چهارم قفل می شود.طی مرحله سوم،فشار و در مرحله چهارم نیروی محوری روی لوله اعمال شوند.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک سیالات.

افرادی که نیاز به حل به روش عددی دارند.

افرادی که مسائل را به روش مش بندی حل می کنند.

پیش نیاز ها؟

آشنایی کلی با روش المان محدود

فهرست مطالب

◄بررسی اتصال No separation
◄بررسی اتصال Bonded
◄بررسی اتصال Friction less
◄تنظیمات تحلیل چند مرحله ای
◄بررسی قید Bolt pretension
◄استفاده از Tabulor data
◄اعمال نیرو Force
◄اعمال pressure
◄استفاده از Legend
◄تحلیل نتایج

گالری تصاویر

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید