انتخاب صفحه

اتصال دو قطعه با Beam در نرم افزار Ansys Workbench

بخش ها: 10
مدت زمان:  16 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: ARN2775
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

 زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

این تمرین شامل یک فلنج متشکل از دو قطعه است.از طریق بست،قطعات به یکدیگر متصل نگه داشته شده اند اما مدل نشده اند.به جای این بست ها از ویژگی Beam در Mechanical برای شبیه سازی آن ها استفاده خواهیم کرد.سپس با استفاده ازRemote Forct نیروی سازه ای که خط اثر آن از فلنج فاصله دارد اعمال می شود.فرض میکنیم که پایه به قطعات بزرگ تر مونتاژ شده، ثابت شده است. برای شبیه سازی بست ها از ویژگی Body to Body استفاده خواهد شد و در نهایت یک نیروی Remote load X=1000N روی سطح فلنج در مکان Z=100mm اعمال می شود.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک سیالات.

افرادی که نیاز به حل به روش عددی دارند.

افرادی که مسائل را به روش مش بندی حل می کنند.

پیش نیاز ها؟

آشنایی کلی با روش المان محدود

فهرست مطالب

◄تعیین اتصالات به صورت Friction less
◄تعییر شعاع میله Beam
◄تعیین reference
◄تعیین mobile
◄اعمال Force
◄تعیین Remote force
◄تعیین week spring
◄تحلیل استرس Von-mises
◄تحلیل نتایج
◄استفاده از Beam Connections

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید