انتخاب صفحه

قید گذاری به صورت معادله بر روی یک قاب در نرم افزار Ansys Workbench

بخش ها: 6
مدت زمان:  15 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: ARN2760
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

در این مدل یک دکمه قلاب است که اغلب برای چفت کردن اجزا به یکدیگر در قطعات مونتاژ استفاده می شود.هدف این تمرین،ایجاد قید گذاری به صورت معادله است تا بتوان جابجایی در جهت X پرس می شود،شبیه سازی کرد. برای این کار فقط قطعه قلاب مدل می شود.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک سیالات.

افرادی که نیاز به حل به روش عددی دارند.

افرادی که مسائل را به روش مش بندی حل می کنند.

پیش نیاز ها؟

آشنایی کلی با روش المان محدود

فهرست مطالب

◄استفاده از Remote point
◄استفاده از Constraint Equation Worksheet
◄ارتباط دو قسمت با معادله
◄بررسی نحوه معادله نویسی
◄بررسی تغییر فرم زیاد Larye deftection
◄تحلیل نتایج

گالری تصاویر

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید