انتخاب صفحه

شبیه سازی بستن یک پیچ بر روی درپوش در Ansys Workbench

بخش ها: 7
مدت زمان:  20 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: ARN2700
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

هدف از این تمرین،استفاده از چندین روش مختلف برای ایجاد Named Selection است که بتوان از آن برای تنظیم شرایط مرزی نشان داده شده در شکل استفاده کرد. دو سوراخ انتهایی مدل برای اعمال شرط Fixed استفاده خواهند شد و روی یکی از سوراخ های باقیمانده ید جابجایی شعاعی (Radial Displacement) اعمال می شود تا بتوان اثر پیجی را که به آن فشار وارد می کند،شبیه سازی کرد.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک سیالات.

افرادی که نیاز به حل به روش عددی دارند.

افرادی که مسائل را به روش مش بندی حل می کنند.

پیش نیاز ها؟

آشنایی کلی با روش المان محدود

فهرست مطالب

◄تعیین نتیجه گیری مدل
◄انتخاب تمام سوراخ ها با استفاده از ویژگی Size
◄استفاده از فیلتر در انتخاب سطوح
◄مدلسازی نیروی چرخشی برای اعمال پیچ
◄جابجای سیستم مختصات
◄تعییر دادن سیستم مختصات از کارتزین به استوانه
◄اعتبار سنجی حل مساله

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید