انتخاب صفحه

مدل سازی تماس به صورت دو بعدی متقارن در Ansys workbench

بخش ها: 15
مدت زمان:  25 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: ARN2640
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

در Mechanical می توان مسئله تماس سه بعدی را توسط تقارن حول محور به صورت دو بعدی تحلیل کرد و زمان مدل سازی و محاسبات را کاهش و دقت و همگرایی را افزایش داد.
شرایط تقارن عبارتند از:
هندسه تقارن مثل سیلندر
بارگذاری تقارن مثل فشار یکنواخت درون لوله
شرط مرزی تقارن مثل قید جابجایی یکنواخت روی سطح مقطع
این تمرین شامل یک سیلندر سه بعدی است که از داخل تحت فشار و نیروی کششی قرار گرفته است. با تبدیل مدل سه بعدی به مدل دو بعدی متقارن، سیلندر را تحلیل خواهیم کرد. توجه کنید که هر سه شرط تقارن در این تمرین برقرار است چرا مه شکل سیلندر متقارن است. بارگذاری به صورت فشار یک نواخت متقارن و قید Roller روی یک طرف سیلندر اعمال شده است.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک سیالات.

افرادی که نیاز به حل به روش عددی دارند.

افرادی که مسائل را به روش مش بندی حل می کنند.

پیش نیاز ها؟

آشنایی کلی با روش المان محدود

فهرست مطالب

◄برش زدن حجم با Slice
◄Suppress Body  کردن حجم ها
◄تبدیل حجم 3 بعدی به دو بعدی
◄تبدیل آنالیز از سه بعدی به دو بعدی
◄متقارن کردن مساله
◄تعیین نوع اتصال
◄اضافه کردن اصطکاک به مساله
◄ریزتر کردن مش بر روی محل برخورد
◄استفاده از Number of Division
◄استفاده از Beta Option
◄استفاده از Symmetry
◄سرور سازی حجم دو بعدی
◄دو مرحله ای کردن تحلیل
◄استفاده از Tabular Data
◄تحلیل نتایج

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید